ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I WSPARCIE EKSPLOATACJI IT

Co powinieneś umieć?

 • wiedza z zakresu najnowszych technik i technologii stosowanych we współczesnych sieciach transmisyjnych i komutacyjnych, teleinformatycznych i węzłów przetwarzania;
 • ogólna wiedzę o współczesnych systemach łączności radiowej oraz łączności satelitarnej;
 • preferowana wiedza o systemach eksploatowanych w SZ RP;
 • pożądana ogólna znajomość zasad organizacji łączności radiowej/satelitarnej oraz zapewnienia zasad bezpieczeństwa łączności.

Czego się nauczysz?

 • doświadczenie i podwyższenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji, administrowania i wdrażania systemów łączności radiowej HF/VHF/UHF (naziemna łączność radiowa HF, lotnicza łączność radiowa VHF/UHF, cyfrowa i analogowa łączność radiotelefoniczna) oraz łączności satelitarnej;
 • doświadczenie w zakresie metod, procedur oraz narzędzi do sprawnego administrowania, utrzymywania i konserwacji sieci.

Co Cię czeka?

 • administrowanie środkami trwałymi w sieciach telekomunikacyjnych;
 • zarządzanie konfiguracją i zmianami konfiguracji sieci telekomunikacyjnych;
 • zarządzanie działaniem i rozwojem oraz awariami i problemami w sieciach telekomunikacyjnych;
 • zarządzanie bezpieczeństwem i dostępem sieci telekomunikacyjnych;
 • zarządzanie rozliczaniem kosztów związanych z eksploatacją sieci telekomunikacyjnych;
 • zarządzanie działaniem i rozwojem sieci teleinformatycznych i węzłów przetwarzania;
 • projektowanie sieci teleinformatycznych i węzłów przetwarzania;
 • zarządzanie konfiguracją i zmianami konfiguracji sieci teleinformatycznych i węzłów przetwarzania;
 • zarządzanie awariami i problemami w sieciach teleinformatycznych i węzłów przetwarzania;
 • organizowanie systemu naziemnej łączności radiowej HF dla potrzeb dowodzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz w czasie treningów i ćwiczeń;
 • administrowanie systemem lotniczej łączności radiowej VHF/UHF zorganizowanym dla potrzeb kierowania i dowodzenia lotnictwem SZ RP oraz sojuszniczym w polskiej przestrzeni powietrznej;
 • zarządzanie prawidłowym przydziałem pasma satelitarnego oraz dostępem do kanałów niejawnej łączności satelitarnej;
 • zarządzanie przydziałem urządzeń do łączności satelitarnej oraz usług telefonii satelitarnej

Dlaczego ten obszar jest tak ważny?

 • realizujemy zadania związane z zapewnieniem platformy transmisyjno-komutacyjnej na potrzeby funkcjonowania rozległej infrastruktury IP resortu obrony narodowej oraz świadczonych usług telekomunikacyjnych;
 • zapewniamy platformę sieciową, serwerową i macierzową na potrzeby świadczonych usług teleinformatycznych;
 • odpowiadamy za zapewnienie poprawnego funkcjonowania sieci informatycznych, telekomunikacyjnych oraz systemów łączności radiowej HF/VHF/UHF i satelitarnej, zorganizowanych dla potrzeb dowodzenia w czasie pokoju, kryzysu i wojny oraz w czasie prowadzonych treningów i ćwiczeń.