ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Co powinieneś umieć?

 • wykształcenie wyższe, w szczególności związanym z kierunkiem informatyka;
 • znajomość cyklu życia systemów informatycznych;
 • umiejętność zarządzania projektami i stosowania podejścia procesowego w budowie systemów informatycznych oraz swobodnego komunikowania się z użytkownikami;
 • pożądane doświadczenie w programowaniu (np. C#, .NET), administrowaniu bazami danych (np. mySQL, MS SQL) lub projektowaniu systemów informatycznych;
 • pożądana znajomość środowiska SAP i programowanie w ABAP.

Czego się nauczysz?

 • projektowanie zintegrowanego systemu informatycznego i poznanie najnowszych światowych technologii;
 • zarządzanie projektami informatycznymi;
 • wdrażanie rozwiązań informatycznych;
 • administrowanie zintegrowanymi systemami informatycznymi;
 • pozyskanie wiedzy z obszarów logistyki, finansów i kadr resortu obrony narodowej;
 • stosowanie podejścia procesowego w informatyzacji resortu obrony narodowej;
 • komunikacja i nawiązywania współpracy z różnymi grupami użytkowników.

Co Cię czeka?

 • konieczność przyswojenia w krótkim czasie dużej ilości informacji z obszary informatyki, w szczególności związanych z zarządzaniem zasobami osobowymi, logistycznymi i finansowymi;
 • współdziałanie w ramach zespołów projektowych umożliwiające sprawną realizację prac projektowo-wdrożeniowych zintegrowanych rozwiązań informatycznych;
 • współpraca z użytkownikami systemów informatycznych oraz propagowanie wśród nich podejścia procesowego, które jest istotnym czynnikiem informatyzacji resortu obrony narodowej;
 • doskonalenie swoich umiejętności z zakresu informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania projektami.

Dlaczego ten obszar jest tak ważny?

 • obecnie praktycznie w każdej dziedzinie życia wykorzystuje się różnego rodzaju dane, które stanowią podstawę funkcjonowania każdej organizacji, od tej najmniejszej do największej;
 • nawet najmniej istotna w danej chwili informacja w innych okolicznościach może być ważna i może stanowić podstawę analiz, które będą implikowały strategię działania organizacji jaką są Siły Zbrojne RP;
 • postępująca informatyzacja otaczającej nas rzeczywistości pozwala zwiększać możliwości gromadzenia informacji w scentralizowanych, zintegrowanych informatycznych bazach danych, co w konsekwencji pozwala zwiększyć możliwości związane z dostępem i przetwarzaniem tych danych;
 • nieustanne powiększanie woluminów danych elektronicznych wymaga przygotowania systemów, które umożliwią sprawne zarządzania informacją oraz udostępnianie uprawnionym osobom tych danych i związanych z nimi zestawień lub analiz;
 • resort obrony narodowej, podążając za światowymi trendami, buduje i utrzymuje zintegrowane systemy informatyczne, które umożliwiają efektywne zarządzanie Siłami Zbrojnymi RP, a tym samym mają istotny wpływ na obronność i bezpieczeństwo naszego kraju.