Wojskowa Akademia Techniczna

#CYBEREDUKACJA

Sprawdź dostępne w uczelni kierunki i specjalności w obszarze cyberbezpieczeństwa

Kierunek wojskowy: Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Wydział Cybernetyki

Specjalności:

 • cyberobrona;
 • bezpieczeństwo informacyjne;
 • systemy kryptograficzne.
Kierunek wojskowy: Informatyka, Wydział Cybernetyki

Specjalności:

 • kryptologia;
 • systemy informatyczne;
 • sieci teleinformatyczne.
Kierunek wojskowy: Elektronika i telekomunikacja, Wydział Elektroniki, Instytut Optoelektroniki

Specjalności:

 • eksploatacja systemów łączności;
 • rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne;
 • radioelektroniczne urządzenia pokładowe;
 • radiolokacja;
 • radionawigacja.
Kierunek cywilny: Informatyka, Wydział Cybernetyki

Specjalności:

 • bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
 • informatyczne systemy zarządzania;
 • internetowe technologie multimedialne;
 • kryptologia;
 • mobilne systemy komputerowe;
 • sieci teleinformatyczne;
 • systemy informatyczne.

Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami zagranicznymi uruchamia studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Więcej na wat.edu.pl