Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

Wobec narastających zagrożeń w cyberprzestrzeni NATO przyjęło na szczycie w Walii w 2014 roku przełomową deklarację o możliwości przywołania art. 5 w razie najpoważniejszych cyberataków. Na przełomie ostatnich lat metody prowadzenia wojen znacznie się zmieniły. Cyberwojna staje się polem walki tak samo realnym jak zmagania piechoty czy starcia myśliwców.

Dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. To nasza odpowiedź na wyzwania i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii. Potwierdzeniem rosnącego znaczenia tego obszaru, było uznanie przez państwa NATO podczas szczytu w Warszawie w 2016 r. cyberprzestrzeni jako domeny prowadzenia działań militarnych. Zobowiązują one sojuszników do rozwoju zdolności umożliwiających efektywne działanie w tej domenie - ze szczególnym uwzględnieniem odstraszania i zapobiegania potencjalnym cyberatakom. Tworząc wojska obrony cyberprzestrzeni Polska  realizuje ustalenia warszawskiego szczytu.

Do zadań nowej formacji należeć będzie m.in. wykrywanie, rozpoznawanie oraz zapobieganie cyberzagrożeniom, ochrona sieci teleinformatycznych oraz wsparcie operacji militarnych prowadzonych przez Siły Zbrojne RP w obrębie cyberprzestrzeni, tak w ujęciu narodowym, jak i sojuszniczym. Zamierzamy skonsolidować istniejące już w resorcie instytucje zajmujące się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa i stworzyć jednostkę, która skupi w sobie większość kompetencji związanych z tym zagadnieniem.