Wojskowy Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy

Instytut powstał w 1951 r. Od 1 października 2020 r. ma status państwowego instytutu badawczego. WIŁ-PIB jest instytutem badawczym podległym Ministrowi Obrony Narodowej. Obecnie posiada kategorię naukową A. Jest wiodącą jednostką naukową dostarczającą Siłom Zbrojnym RP gotowe rozwiązania w zakresie bezpiecznej łączności. Stanowi ważną część programu cyber.mil.pl, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.  Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki na rzecz obronności oraz bezpieczeństwa państwa. WIŁ-PIB realizuje wiele ciekawych projektów zlecanych przez MON, NCBIR, a także międzynarodowych – NATO i EDA.

Oferty pracy

SYSTEMY INFORMATYCZNE

Pracownik badawczo-techniczny
1/DSP/2022
Wojskowy Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Zegrze Południowe
Zobacz