SYSTEMY INFORMATYCZNE

Co powinieneś umieć?

 • preferowane wykształcenie wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne;
 • znajomość metodyk zarządzania projektami, wytwarzania oprogramowania i wdrażania oprogramowania;
 • znajomość systemów wirtualizacji i systemów bazodanowych;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i projektową;
 • znajomość języka angielskiego zapewniająca możliwość udziału w spotkaniach grup zadaniowych;
 • pożądane doświadczenie w programowaniu w językach C# / NET, Java, Kotlin, MSQL;
 • pożądane doświadczenie wynikające z pracy w komórkach projektowych, wdrożeniowych lub utrzymaniowych IT, związane z projektowaniem systemów informatycznych, programowaniem i administrowaniem systemami.

Czego się nauczysz?

 • możliwość rozwoju w wielu obszarach takich jak: zarządzanie projektami informatycznymi, projektowanie systemów informatycznych, wytwarzanie i wdrażanie systemów informatycznych, administrowanie systemami informatycznymi.
 • możliwość uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych w kraju i za granicą w certyfikowanych ośrodkach NATO oraz prowadzonych przez instytucje komercyjne i niekomercyjne.

Co Cię czeka?

 • konieczność ciągłej nauki, potrzeba doskonalenia swoich umiejętności z obszaru technologii informatycznych i prowadzenia projektów;
 • konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji w stosowaniu rozwiązań organizacyjnych i narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo systemów;
 • szczegółowe zapoznanie się ze specyfiką pracy zabezpieczanych rodzajów wojsk i służb;
 • praca w zespołach zadaniowych, często rozlokowanych w różnych geograficznie regionach kraju;
 • sprawne zarządzanie swoim czasem pracy. 

Dlaczego ten obszar jest tak ważny?

 • realizujemy działania związane z szeroko pojętym procesem opracowywania, projektowania, wdrażania i utrzymania rozwiązań technicznych dla Sił Zbrojnych RP, nie tylko w obszarach cyberbezpieczeństwa i kryptografii, ale również       w ściśle związanym z nimi obszarem IT dotyczącym Informatycznych Systemów Dedykowanych;
 • Informatyczne Systemy Dedykowane zapewniają dostarczanie informacji w czasie bliskim rzeczywistemu, pozwalając na efektywne i precyzyjne dowodzenie Siłami Zbrojnymi w czasie w czasie pokoju, kryzysu i wojny;
 • systemy te wykorzystują najnowsze technologie informatyczne, telekomunikacyjne i radarowe stosowane w NATO i państwach sojuszniczych, jak również rozwiązania opracowane przez polski przemysł, zapewniając wymaganą interoperacyjność;
 • integracja Informatycznych Systemów Dedykowanych umożliwia wpływa na podniesienie świadomości operacyjnej, a tym samym na efektywność w procesie dowodzenia.