Regionalne Centrum Informatyki Wrocław

Regionalne Centrum Informatyki Wrocław jest jednostką wojskową podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, przeznaczoną do zapewnienia resortowi obrony narodowej wsparcia teleinformatycznego dla potrzeb kierowania, dowodzenia i współdziałania SZ RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny w systemie stacjonarnym, we współdziałaniu z mobilnymi komponentami łączności SZ RP oraz z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. RCI Wrocław jest właściwe w zakresie utrzymania stacjonarnych systemów teleinformatycznych, w tym systemów transmisyjnych, komutacyjnych, sieci transmisji danych, łączności radiowej, radioliniowej, satelitarnej oraz systemów informatycznych, systemów bezpieczeństwa oraz wojskowej poczty polowej, w przydzielonym regionie odpowiedzialności, zapewniając ciągłość ich działania i jakość świadczonych usług.

Oferty pracy

Kierowca
05/Wr/2022
Regionalne centrum informatyki Wrocław
Bolesławiec
Zobacz

Monter stacji kryptograficznej
03/Wr/2022
Regionalne centrum informatyki Wrocław
Międzyrzecz
Zobacz

Monter
04/Wr/2022
Regionalne centrum informatyki Wrocław
Głogów
Zobacz

Specjalista
01/Wr/2022
Regionalne centrum informatyki Wrocław
Wrocław
Zobacz

Teleinformatyk
02/Wr/2022
Regionalne centrum informatyki Wrocław
Lubliniec
Zobacz