Regionalne Centrum Informatyki Gdynia

Główne zadania, realizowane przez Regionalne Centrum Informatyki Gdynia, związane są z organizowaniem, zarządzaniem, utrzymywaniem systemów łączności i informatyki, niezbędnych do działania zarówno jednostek wojskowych, jak i instytucji cywilnych w rejonie polskiego Wybrzeża. Kadra i pracownicy RON zabezpieczają również na codzień funkcjonowanie systemów i sieci teleinformatycznych dla całego resortu obrony narodowej.

W sferze informatycznej do zadań Centrum należy projektowanie, budowa i zarządzanie sieciami informatycznymi, tworzonymi na potrzeby jednostek i instytucji Resortu Obrony Narodowej. RCI Gdynia administruje systemami informatycznymi, udziela wsparcia merytorycznego i technicznego administratorom i użytkownikom sieci,  pełni stały nadzór nad infrastrukturą informatyczną oraz odpowiada za system zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w cyberprzestrzeni, pozostającej w wyznaczonym obszarze odpowiedzialności.

Oferty pracy

Informatyk
RCI GDYNIA/04/2022
Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Gdynia (Witomino)
Zobacz

Specjalista
RCI GDYNIA/02/2022
Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Gdynia (Witomino)
Zobacz

Starszy Technik
RCI GDYNIA/03/2022
Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Gdynia
Zobacz

Technik
RCI GDYNIA/01/2022
Regionalne Centrum Informatyki Gdynia
Gdynia (Witomino)
Zobacz