Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz jest właściwe w zakresie utrzymania stacjonarnych systemów teleinformatycznych, w tym systemów transmisyjnych, komutacyjnych, sieci transmisji danych, łączności radiowej, radioliniowej, satelitarnej oraz systemów informatycznych, systemów bezpieczeństwa oraz wojskowej poczty polowej w przydzielonym rejonie odpowiedzialności.

Rejonem odpowiedzialności Centrum jest północno-zachodnia część Polski i obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz pomorskie, a głównymi lokalizacjami są Bydgoszcz, Poznań i Szczecin. Ponadto lokalizacje Centrum znajdują się w okolicznych miejscowościach gdzie rozlokowane są zabezpieczane jednostki wojskowe i instytucje Resortu Obrony Narodowej.

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz ściśle współpracuje z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które jest jednostką nadrzędną oraz pozostałymi Regionalnymi Centrami Informatyki. Nasza jednostka umożliwia zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami oraz systemami łączności i informatyki, a także doskonalenie wiedzy i umiejętności. Posiada zgrany, rzetelny i odpowiedzialny zespół ludzi, który służy swą wiedzą i pomocą, a także wykonuje odpowiedzialne zadania, zapewniając ciągłość działania systemów teleinformatycznych i informatycznych, wysoki poziom świadczonych usług oraz bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Oferty pracy

Niestety, nie mamy obecnie ofert pracy dla wskazanych kryteriów.
Prosimy spróbować później.