Bronimy polską cyberprzestrzeń

Dołącz do nas!

KIM JESTEŚMY

CYBER.MIL.PL to program realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.
KIM JESTEŚMY

CYBER.MIL.PL tworzą:

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni powstało na bazie NCBC i jednostek bezpośrednio podporządkowanych.…
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
SKW jest służbą specjalną państwa polskiego właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.…
Wojska Obrony Terytorialnej
Wojska Obrony Terytorialnej
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładane 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.…
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Wojskowy Instytut Łączności jest instytutem badawczym istniejącym od 1951 roku, z siedzibą w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 22a, nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej.…
Akademia Marynarki Wojennej
Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze bezpieczeństwa oraz dydaktyczną na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa oraz systemy informacyjne w bezpieczeństwie.…
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna istnieje na polskim rynku edukacyjnym od ponad 60 lat. Uczelnia stawia na wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz na budowanie programów kształcenia uwzględniających szybko zmieniające się potrzeby rynku pracy, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa.…
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest wiodącą jednostką organizacyjną w resorcie Obrony Narodowej w zakresie kształtowania kierunków rozwoju systemu doskonalenia zawodowego w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz technologii informacyjnych.…