Bronimy polską cyberprzestrzeń

Dołącz do nas!

KIM JESTEŚMY

CYBER.MIL.PL to program realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.
KIM JESTEŚMY

Cyberbezpieczeństwo stanowi coraz bardziej istotną dziedzinę funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw. Zagwarantowanie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych i zasobów informacyjnych jest jednym z priorytetów naszego rządu. Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie stale podejmuje intensywnie działania rozwijając swoje zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

 Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej

CYBER.MIL.PL tworzą:

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni
Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest wyspecjalizowaną, elitarną jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, odpowiadającą za kluczowe obszary związane z konsolidacją kompetencji i zasobów resortu w zakresie kryptologii i cyberbezpieczeństwa.…
Centrum Operacji Cybernetycznych
Centrum Operacji Cybernetycznych
Centrum Operacji Cybernetycznych jest wyspecjalizowaną jednostką wojskową, która jako jedyna w resorcie obrony narodowej jest przeznaczona do prowadzenia działań oraz operacji militarnych w cyberprzestrzeni w pełnym spektrum, w warunkach i sytuacjach, kiedy użycie sił konwencjonalnych nie jest możliwe lub wskazane z przyczyn polityczno-militarnych, operacyjnych albo technicznych.…
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
SKW jest służbą specjalną państwa polskiego właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.…
Wojska Obrony Terytorialnej
Wojska Obrony Terytorialnej
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładane 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.…
Wojskowy Instytut Łączności
Wojskowy Instytut Łączności
Wojskowy Instytut Łączności jest instytutem badawczym istniejącym od 1951 roku, z siedzibą w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 22a, nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej.…
Akademia Marynarki Wojennej
Akademia Marynarki Wojennej
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze bezpieczeństwa oraz dydaktyczną na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa oraz systemy informacyjne w bezpieczeństwie.…
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna
Wojskowa Akademia Techniczna istnieje na polskim rynku edukacyjnym od ponad 60 lat. Uczelnia stawia na wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz na budowanie programów kształcenia uwzględniających szybko zmieniające się potrzeby rynku pracy, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa.…
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest wiodącą jednostką organizacyjną w resorcie Obrony Narodowej w zakresie kształtowania kierunków rozwoju systemu doskonalenia zawodowego w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz technologii informacyjnych.…