Misja

W dzisiejszym świecie wykorzystanie jedynie tradycyjnych systemów uzbrojenia nie daje pełnej gwarancji bezpieczeństwa państwa i obywateli. Postępująca cyfryzacja wszystkich dziedzin życia oraz stosunkowa łatwość i efektywność przeprowadzania operacji w cyberprzestrzeni sprawia, że zdolność do obrony sieci i systemów teleinformatycznych państwa stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa narodowego.

Nowoczesne społeczeństwo powstało dzięki postępowi technologicznemu. Błyskawiczny rozwój technologii leży u podłoża przemian niemal każdej dziedziny życia współczesnego Polaka. Dotyczy to również bezpieczeństwa.

Współczesne zagrożenia coraz bardziej przybierają charakter hybrydowy – łączący działania konwencjonalne, nieregularne i w cyberprzestrzeni. Coraz częściej jesteśmy świadkami operacji, w których wykorzystywane są cyberataki. Ich celem może być system bankowy i telekomunikacyjny, lotniska, elektrownie, ciepłownie, metro, szpitale… - słowem rzeczywistość milionów Polaków. Ambicje atakujących w sieci są coraz większe. Nie chodzi już tylko o wyłudzanie danych czy kradzieże internetowe, choć to również znaczące problemy. Dziś atakujący chcą wpływać na porządek polityczny, gospodarczy i bezpieczeństwo w wymiarze globalnym.

W deklaracji końcowej szczytu NATO w Walii w 2014 r. Sojusz wskazał na rosnące zagrożenie atakami cybernetycznymi, które będą coraz częstsze, bardziej złożone i potencjalnie niszczące. Podczas szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. Sojusz potwierdził swój mandat do obrony w tej sferze, a cyberprzestrzeń została uznana za obszar działań, w którym musimy się bronić równie skutecznie jak w powietrzu, na lądzie i na morzu.

O cyber.mil.pl

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest jednym z najważniejszych wyzwań Sił Zbrojnych RP. To na nas leży obowiązek zapewnienia Polakom bezpieczeństwa i przygotowanie kraju do odparcia ataków w cyberprzestrzeni. Dlatego resort obrony narodowej podejmuje szeroko zakrojone działania ujęte w ramy kompleksowego programu pod nazwą „cyber.mil.pl”.
Główne cele programu to:
  • kompleksowe wsparcie dla procesu formowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;
  • konsolidacja potencjału i zasobów jednostek resortu ON, które są zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa Polakom w cyberprzestrzeni;
  • stworzenie jednolitego systemu zarządzania obszarem informatyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa z jasno określonymi obszarami odpowiedzialności;
  • podejmowanie inicjatyw, które mają na celu edukację i rekrutację wykwalifikowanej kadry – ekspertów, dla których bezpieczeństwo Polaków będzie najważniejszą motywacją do służby i pracy w Siłach Zbrojnych RP;
  • stworzenie systemu atrakcyjnego wynagradzania dla specjalistów - zarówno żołnierzy jak i pracowników cywilnych;
  • wdrożenie najnowocześniejszych, efektywnych systemów łączności polowej i stacjonarnej zapewniających łączność międzyresortową oraz bezpieczne przekazywanie informacji niejawnych.