Chcesz związać swoją przyszłość z armią - weź udział w ochotniczym szkoleniu studenów Legia akademicka

Legia akademicka

Ministerstwo Obrony Narodowej kontynuuje ideę ochotniczego szkolenia studentów. W 2019 roku moduł szkoleniowy Legii Akademickiej zostanie rozszerzony o komponent cyberbezpieczeństwa.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej są Rektorzy uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych i 6 tygodni szkolenia praktycznego.

Zajęcia teoretyczne odbędą się w formie wykładów i będą obejmowały wiedzę z zakresu:
  • misji SZ RP (zasadnicze zadania),
  • otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym,
  • zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo),
  • umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).
Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda.

Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.