Chcesz związać swoją przyszłość z armią – zacznij od klasy mundurowej

Klasa mundurowa

W Polsce kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi, uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczęszcza codziennie do szkoły w mundurze, ucząc się w klasach o profilu mundurowym. Klasy te występują w szkołach średnich na terenie całej Polski, a w ostatnich latach odnotowano zarówno ich znaczny wzrost ich liczebności jak i duże zainteresowanie problematyką obronności zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców.

Znaczna część klas mundurowych ma charakter wojskowy. Ich nauczyciele i opiekunowie uczą młodzież nie tylko podstaw żołnierskiego rzemiosła takich jak dyscyplina, musztra czy strzelanie, ale też we współpracy z jednostkami wojskowymi organizują szkolenia inżynieryjne, ogólnowojskowe czy specjalistyczne takie jak np. z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia (OPBMR).

Resort obrony narodowej z uwagą obserwował dynamiczny rozwój klas wojskowych. Wojsko jest zainteresowane potencjałem tkwiącym w młodzieży uczęszczającej do tych klas. Armia potrzebuje ludzi świadomych słuszności drogi którą obrali, wykształconych i ambitnych, a wszystkie te cechy spełnia absolwent klasy o profilu mundurowym.

Wykorzystując potencjał tkwiący w młodzieży klas mundurowych i zaangażowanie kadry pedagogicznej, we wrześniu 2017 roku wdrażono „Pilotażowy programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, do którego początkowo przystąpiło 58 szkół. Obecnie programem objętych jest 109 placówek edukacyjnych na terenie całego kraju.

Zakwalifikowane do programu placówki edukacyjne uczestniczą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania, którego efektem są realne korzyści płynące zarówno dla społeczeństwa, uczniów jak również szkoły. Bazując na doświadczeniu ekspertów z Akademii Sztuki Wojennej i Biura do Spraw Proobronnych resort obrony narodowej, opracował program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja Wojskowa”, który realizowany jest w szkołach objętych programem. Przez dwa lata nauki szkolnej, uczniowie przy wsparciu wysokiej klasy instruktorów wojskowych zgłębią tajniki rzemiosła żołnierskiego w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w pilotażu otrzymują od MON także wsparcie finansowe w postaci dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji przedmiotu „Edukacja Wojskowa”.  

„Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” poszerza ofertę edukacyjną dla uczniów, zainteresowanych różnymi ścieżkami rozwoju zawodowego związanego z armią i ma w stopniu podstawowym przygotować ucznia do pełnienia służby wojskowej. Absolwent będzie mógł, po odbyciu skróconej służby przygotowawczej, pozostać żołnierzem rezerwy, starać się o powołanie do terytorialnej i zawodowej służby lub pójść na studia wojskowe otrzymując gratyfikację w postaci dodatkowych punktów w procesie rekrutacji.

W realizację programu zaangażowane jest wiele instytucji resortu obrony i jednostek wojskowych, m.in. Biuro do Spraw Proobronnych – koordynujące całość programu, Akademia Sztuki Wojennej – sprawująca nadzór nad procesem edukacyjnym uczniów, ok. 80 jednostek wojskowych realizujących szkolenie praktyczne uczniów (65 z DG RSZ, 10 z DWOT, 2 z KG ŻW oraz 1 z DGW) oraz 79 Wojskowych Komend Uzupełnień wspierających szkoły. Razem ze szkołami jest to ok. 270 podmiotów.

Dla wszystkich tych młodych ludzi, którzy planują związać swoją przyszłość z wojskiem, a obecnie są na etapie wyboru szkoły średniej, nauka w takiej formule, może być doskonałym wstępem do kariery, ale także doskonałą okazją do sprawdzenia swoich możliwości. Wartością dodaną ukończenia klasy o profilu wojskowym jest fakt, że specjalistyczna wiedza zdobyta w trakcie kolejnych lat nauki będzie wartościowa niezależnie od zawodowej drogi, którą absolwenci ostatecznie wybiorą.

Sprawdź, gdzie znajdziesz szkoły, w których prowadzone są klasy mundurowe. W 2019 r. przy Wojskowej Akademii Technicznej powstało informatyczne liceum ogólnokształcące.

Wykaz szkół realizujących „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” w latach 2018/2020
 • Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku, ul. Krakowska 9, 15 - 875 Białystok;
 • Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej, ul. 100-lecia Państwa Polskiego 24, 16 - 200 Dąbrowa Białostocka;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8, 18 - 230 Ciechanowiec;
 • II Liceum Ogólnokształcące w Grajewie przy Zespole Szkół nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 84, 19 - 200 Grajewo;
 • Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 23, 16 - 400 Suwałki;
 • Szkoła Techniczna przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120, 85 - 739 Bydgoszcz;
 • Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Szkolna 6, 86 - 200 Chełmno;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, ul. Kościelec 125, 88 - 170 Pakość;
 • Zespół Szkół Technicznych w Toruniu, ul. Legionów 19/25, 87 - 100 Toruń;
 • Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku, ul. Okrzei 94 a, 87 - 800 Włocławek;
 • Szkoła Techniczna BZDZ w Chojnicach, ul. Kościelska 10, 89 - 604 Chojnice;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu, ul. Kociewska 7, 83 - 220 Skórcz;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie, ul. Łąkowa 36/38, 84 - 240 Reda;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku, Plac Narutowicza 14, 82 - 200 Malbork;
 • Powiatowe Centrum Edukacyjne - ZSP im. Eugeniusza  Kwiatkowskiego w Lęborku, ul. Pionierów 16, 84 - 300 Lębork;
 • III Liceum Ogólnokształcące im. generała Władysława Andersa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Dąbrowie Górniczej, ul. Bolesława Prusa 3, 41 - 303 Dąbrowa Górnicza;
 • Zespół Szkół  im. gen. S. Sosabowskiego w Bielsko-Białej ZDZ w Katowicach, ul. Dworkowa 5, 43 - 300 Bielsko-Biała;
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących Żywiec - Moszczanica, ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec;
 • II Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Reja w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Świętochłowicach, ul. Sudecka 5, 41 - 608 Świętochłowice;
 • Zespół Szkół Techniczno-Usługowych, ul. Pokoju 14, 42 - 600 Tarnowskie Góry;
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach, ul. Sikorskiego 132, 44 - 103 Gliwice;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 16, 43 - 600 Jaworzno;
 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, ul. Obroki 87, 40 - 833 Katowice;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, ul. Obywatelska 30, 44 - 280 Rydułtowy;
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagiellońska 32, 25 - 608 Kielce;
 • Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22, 27 - 600 Sandomierz;
 • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, ul. 11 Listopada 3, 28 - 200  Staszów;
 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Ks. Stanisława Połetka 30, 32 - 043 Skała;
 • XXV Liceum Ogólnokształcące,  ul. Telimeny 9, 30 - 838 Kraków;
 • Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie, ul. Ułanów 3, 31 - 450 Kraków;
 • Zespół Szkół nr 2  im. Sybiraków w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38,  33 - 300 Nowy Sącz;
 • Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, ul. Szkolna 3, 32 - 541 Trzebinia;
 • Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu,  ul. Bema 8, 32 - 600 Oświęcim;
 • XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie, ul. Aleja Solidarności 18, 33 - 100 Tarnów;
 • Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym Liceum Ogólnokształcące, ul. Radoryż Smolany 8c, 21 - 470 Krzywda;
 • Liceum Ogólnokształcące im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Zespole Szkół w Dubience, ul. 3 Maja 4, 22 - 145 Dubienka;
 • Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie, ul. Jagiellońska 29, 22 - 100 Chełm;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Wł. Andersa w Chełmie, ul. Sienkiewicza 22, 22 - 100 Chełm;
 • Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 68, 23 - 300 Janów Lubelski;
 • XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, 20 - 850 Lublin;
 • Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie, Sobieszyn 298a, 08 - 504 Ułęż;
 • Liceum Ogólnokształcące, Centrum Szkół Mundurowych, ul. Sienkiewicza 22 A, 22 - 400 Zamość;
 • XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Łodzi, ul. Perla 11, 94 - 203 Łódź;
 • Zespół Szkół Mundurowo - Technicznych w Ostrowie, Ostrów 55, 98 - 100 Łask;
 • I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, ul. Troczewskiego 2, 99 - 300 Kutno;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Św. Antoniego 29, 97 - 200 Tomaszów Mazowiecki;
 • Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu,  ul. Rycerska 2, 82 - 300 Elbląg;
 • Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ im. mjr. Władysława Raginisa w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19 - 300 Ełk;
 • Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Białymstoku z siedzibą w Giżycku, ul. Kopernika 5, 11 - 500 Giżycko;
 • Zespół Szkół w Górowie Iławeckim, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 11 - 220 Górowo Iławeckie;
 • I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Kętrzynie, ul. Asnyka 10, 11 - 400 Kętrzyn;
 • Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie, ul. Bydgoska 33, 10 - 243 Olsztyn;
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie, ul. Sportowa 1, 14 - 100 Ostróda;
 • II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu, ul. 1 Maja 7, 49 - 300 Brzeg;
 • II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, ul. Tadeusza Kościuszki 76, 48 - 200 Prudnik;
 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. KEN w Zespole Szkół w Gogolinie, ul. Szkolna 27, 47 - 320 Gogolin;
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa 15, 49 - 130 Tułowice;
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Oleśnie, ul. Powstańców Śląskich 4, 46 - 300 Olesno;
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, ul. Piskorzewie 6, 62 - 800 Kalisz;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, ul. Kaliska 2a, 62 - 300 Września;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, ul. Dudycza 4, 64 - 030 Nietążkowo;
 • Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2, 62 - 065 Grodzisk Wielkopolski;
 • Liceum Ogólnokształcące,  ul. Warsztatowa 6, 64 - 920 Piła;
 • Zespół  Szkół  Mechanicznych im. KEN w Poznaniu,  ul. Świerkowa 8, 61 - 472 Poznań;
 • Zespół Szkół Rolniczych im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, ul. Kosynierów 2b, 63 - 000 Środa Wielkopolska;
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego, ul. Poniatowskiego 23, 37 - 500 Jarosław;
 • Michalicki ZSP im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 - 430 Miejsce Piastowe;
 • Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, ul. Kilińskiego 24, 39 - 300 Mielec;
 • Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1, 37 - 400 Nisko;
 • Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, ul. Marii Curie Skłodowskiej 6, 37 - 300 Leżajsk;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17, 37-450 Stalowa Wola;
 • Zespół Szkół Technicznych im. Eugieniusza Kwiatkowskiego,  ul. A. Matuszczaka 7, 35 - 084 Rzeszów;
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 4 , 35 - 225 Rzeszów;
 • Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, 37 - 100 Łańcut;
 • Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 72, 78 - 120 Gościno;
 • Informatyczne Liceum Ogólnokształcące Computer College w Koszalinie, ul. H. Modrzejewskiej 71, 75-900 Koszalin;
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Mieszka I nr 4, 73 - 110 Stargard;
 • Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze, ul. Brzeźnicka 10, 78 - 425 Biały Bór;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Dworcowa 3, 74 - 500 Chojna;
 • Technikum Zawodowe „Zdroje”, Liceum Ogólnokształcące „Zdroje” w Szczecinie, ul. Jabłoniowa 15, 70 - 761 Szczecin;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta, Plac Lipowy 15, 72-320 Trzebiatów;
 • Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych, ul. Konopnickiej 3, 05 - 400 Otwock;
 • Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Budowlana 4, 05 - 300 Mińsk Mazowiecki;
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, ul. Czwartaków 4, 07 - 401 Ostrołęka;
 • I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku,  ul. Kilińskiego 12a, 09 - 402 Płock;
 • Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku piechoty w Radomiu, Niepubliczne Liceum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, ul. Saska 4/6, 26 - 600 Radom;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego im. Heleny Spoczyńskiej,  Lipiny 40, 26 - 425 Odrzywół;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 86, 26 - 800 Białobrzegi;
 • Liceum Ogólnokształcące Zespołu szkół Zawodowych im. marszałka Franciszka Bielińskiego, ul. Budowlanych 14, 05-530 Góra Kalwaria;
 • Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie, ul. Karola Namysłowskiego 11, 05 - 820 Piastów;
 • LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kadrowa 9, 04 - 421 Warszawa-Rembertów;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, ul. Żwirki i Wigury 4, 05 - 281 Urle;
 • CXXV LO im. Waldemara Milewicza w Zespole Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowkiego, ul. Chłodna 36/46, 00 - 872 Warszawa;
 • I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku, ul. New Britain 1, 06 - 100 Pułtusk;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, ul. Kopernika 31, 59 - 800 Lubań;
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr. Henryka Sucharskiego CKU w Bolesławcu, ul. Komuny Paryskiej 6, 59 - 700 Bolesławiec;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Górników i Energetyków Turowa w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu,  ul. Powstańców Śląskich 1, 59 - 900 Zgorzelec;
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Traugutta 2, 58 - 400 Kamienna Góra;
 • ZSP nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta 6, 57 -300 Kłodzko;
 • Technikum nr 6 w Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43, 51 - 315 Wrocław;
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Marcinkowskiego 26, 66 - 300 Międzyrzecz;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół w Rzepinie, ul. Wojska Polskiego 30, 69 - 110 Rzepin;
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Czereśniowa 4e, 66-400 Gorzów Wlkp.;
 • Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie, ul. Licealna 10, 66 - 100 Sulechów;
 • Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 65a, 65 - 218 Zielona Góra;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu, ul. Gimnazjalna 13, 68 - 100 Żagań.