KIM JESTEŚMY?

CYBER.MIL.PL to program Ministerstwa Obrony Narodowej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni.

Obejmuje cztery strategiczne obszary.  Pierwszy z nich to konsolidacja i budowa struktur cyberbezpieczeństwa, drugi – edukacja, szkolenie i treningi, trzeci – współpraca i budowa silnej pozycji międzynarodowej, a czwarty – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa resortowych i wojskowych sieci oraz systemów.

Na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych oraz wybranych komórek NCBC sformowane zostaną Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Zadanie sformowania wojsk zostało powierzone Pełnomocnikowi MON ds. Utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, gen. bryg. Karolowi Molendzie.

W ramach CYBER.MIL.PL podjęto już wiele działań w kierunku konsolidacji posiadanych zasobów, intensyfikacji badań naukowych i rekrutacji. Oznacza to intensywną współpracę pomiędzy Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowym Instytutem Łączności oraz wojskowymi uczelniami i jednostkami szkoleniowym.

Jednym z ważniejszych przykładów konsolidacji było powołanie Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na bazie Narodowego Centrum Kryptologii (NCK) i Inspektoratu Informatyki (I2). Funkcję dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni objął Pełnomocnik MON ds. Utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Tym samym jest on odpowiedzialny za dwa najważniejsze procesy: konsolidacji istniejących zdolności oraz ich rozwoju.

Wojska Obrony Terytorialnej zostały rozbudowane o komponent cyber, spełniając przy tym oczekiwania osób aktywnych zawodowo na rynku cywilnym, które jednocześnie chciałyby podjąć pracę na rzecz bezpieczeństwa Polaków w cyberprzestrzeni.

Skuteczna obrona w cyberprzestrzeni opiera się na pracy wysoko wykwalifikowanych specjalistów i nowoczesnej infrastrukturze informatycznej. Dla zapewnienia Polsce suwerenności cyfrowej konieczne jest również prowadzenie prac badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem własnych zasobów. Posiadanie unikalnych i niedostępnych dla agresorów rozwiązań programistycznych stanowi o przewadze w przypadku zagrożeń w cyberprzestrzeni, które dziś ocierają się o próg wojny.

Wojskowemu Instytutowi Łączności został nadany status Państwowego Instytutu Badawczego. Miało to na celu stworzenia korzystnego środowiska do prowadzenia i stymulowania dalszego rozwoju prac badawczych w dziedzinie kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

Resort obrony narodowej wzbogaca także ofertę edukacyjną mając na względzie bardzo duży potencjał polskich uczniów i studentów, potwierdzany czołowymi miejscami w międzynarodowych zawodach informatycznych. 

Cyberbezpieczeństwo stanowi coraz bardziej istotną dziedzinę funkcjonowania współczesnych państw i społeczeństw. Zagwarantowanie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych i zasobów informacyjnych jest jednym z priorytetów naszego rządu. Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojsko Polskie stale podejmuje intensywnie działania rozwijając swoje zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Mariusz Błaszczak

Minister Obrony Narodowej

Cyberprzestrzeń stała się nowym wymiarem pola walki dla polskich żołnierzy i cywilnych specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polaków w sieci. Wzmacniamy potencjał Sił Zbrojnych RP w cyberprzestrzeni w ramach programu CYBER.MIL.PL. W krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Wojsko Polskie jest jednym z ważniejszych podmiotów odpowiedzialnych za cyberobronę. Jednym z naszych najważniejszych działań jest budowa odpowiednich zdolności do przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz pozyskanie do służby najlepszych informatyków.

Tomasz Zdzikot

członek Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

Cyberprzestrzeń to obszar, w którym każdego dnia przychodzi nam mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Zadaniem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jako jednego z filarów programu CYBER.MIL.PL jest codzienna praca nad podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa Polski i Polaków w wirtualnym świecie.

gen. bryg. Karol Molenda

pełnomocnik MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni