INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Co powinieneś umieć?

 •  wiedza i doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania projektami dla przedsięwzięć budowy i wdrażania oprogramowania w oparciu o metodykę Prince2 oraz ITIL;
 • znajomość możliwości jakie stwarzają środowiska Microsoft .NET, C#, Microsoft SharePoint oraz programowanie relacyjnych bazy danych (MS SQL, Oracle) będzie dodatkowym atutem.

Czego się nauczysz?

 • budowa i modernizacja systemów informatycznych w różnych środowiskach (.NET, IBM Lotus, SharePoint) oraz na różnych platformach i sieciach stosownie do ich przeznaczenia;
 • ciekawe, różnorodne, stwarzające możliwość kompleksowego rozwoju środowisko pracy dla osób pragnących realizować karierę zawodową w dziedzinie zarządzania projektami informatycznymi w obszarze tworzenia oprogramowania
 • uczestnictwo w szkoleniach w Polsce organizowanych przez instytucje szkolnictwa Resortu Obrony Narodowej i za granicą przez współpracujące ośrodki szkoleniowe NATO;
 • możliwość udziału w specjalistycznych, certyfikowanych kursach prowadzonych przez instytucje.

 Co Cię czeka?

 • koniecznośc zachowania najwyższych standardów inżynierii oprogramowania ze względu na konieczność zapewnienia jego stabilności, niezawodności czy bezpieczeństwa – zgodnie z niezwykle wysokimi wymogami w tym zakresie w Siłach Zbrojnych;
 • właściwe przeprowadzenie kolejnych faz procesu produkcji oprogramowania: definicji, analizy, projektu oraz implementacji, eksploatacji i modernizacji;
 • konieczność dostarczenia produktu o najwyższej jakości;

Dlaczego ten obszar jest tak ważny?

 • samodzielna produkcja oprogramowania jest wartością krytyczną dla resortu obrony narodowej ze względu na brak dostępności na rynku gotowego, możliwego do wykorzystania oprogramowania użytkowego;
 • specyfika funkcjonowania Sił Zbrojnych znacząco odbiega od powszechnie wykorzystywanych modeli biznesowych;
 • systemy informatyczne gwarantują efektywne funkcjonowanie jednostek Sił Zbrojnych RP i sprawny kierowanie wojskami, dostarczając użytkownikom niezbędnych i terminowych informacji oraz wysoce specjalizowanych funkcjonalności.