INFORMATYKA ŚLEDCZA I INŻYNIERIA WSTECZNA

Co powinieneś umieć?

 • wiedza i doświadczenie w obszarze informatyki śledczej (Computer Forensics) oraz inżynierii wstecznej (Malware Reverse Engineering);
 • znajomość systemów operacyjnych opartych na: MS Windows/Mac OS/Linux/Android/iOS;
 • w zależności od przydzielonych zadań: biegłe wykorzystywanie środowisk programistycznych np.: JetBrains, umiejętność wirtualizacji zasobów, wykorzystywanie oprogramowania typu: X-Ways Forensics/En Case, XRY/UFED, Magnet AXIOM/Belkasoft Evidence Center; organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i procesów w organizacji;

Czego się nauczysz?

 • wykonywania zadań jako specjalista pierwszego kontaktu z cyfrowym materiałem dowodowym DEFR (zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27037) oraz ekspert informatyki śledczej DES (zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27037);
 • analizy, modelowania, oprogramowania wykorzystującego podatności systemów, innych programów bądź sprzętu;
 • weryfikacji zasobów zgodnie z PN-ISO/IEC 15408 (Common Criteria);

Co Cię czeka?

 • realizacja zadań w licznych obszarach informatyki związanych z informatyką śledczą i inżynierią wsteczną;
 • uczestnictwo w pracach badawczo-rozwojowych;
 • udział w spotkaniach grup roboczych NATO i UE;
 • aktywny udział w ćwiczeniach i szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, informatyki śledczej i inżynierii wstecznej;

Dlaczego ten obszar jest taki ważny?

 • zabezpieczenie, gromadzenie, analiza danych związanych z cyberbezpieczeństwem a następnie ich korelacja stanowi kluczowy element pozyskiwania wiedzy o zagrożeniach a tym samym możliwość rozwoju w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego resortu obrony narodowej;