ELEKTRONIKA

Co powinieneś umieć?

 • wiedza  i doświadczenie w jednej z dziedzin: układy FPGA, mikrokontrolery, projektowanie PCB, zabezpieczanie przed ulotem, opracowywanie złożonych urządzeń elektronicznych.
 • umiejętność  rozwiązywania problemów programistycznych lub konstrukcyjnych.

Czego się nauczysz?

 • projektowanie układów cyfrowych w językach opisu sprzętu;
 • programowanie mikrokontrolerów;
 • tworzenie urządzeń elektronicznych w oparciu o różne architektury sprzętowe;
 • posługiwanie się najnowszymi narzędziami komercyjnymi do projektowania układów cyfrowych w językach opisu sprzętu oraz programowania mikrokontrolerów;
 • tworzenie unikalnych rozwiązań sprzętowych i programowych;
 • realizowanie projektów w oparciu o nowoczesną linię produkcji urządzeń elektronicznych;
 • możliwość uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych w kraju i za granicą w certyfikowanych ośrodkach NATO oraz prowadzonych przez instytucje komercyjne i niekomercyjne.

Co Cię czeka?

 • praca w zespole projektowym pod presją czasu i z dużą ilością trudnych wymagań koniecznych do spełnienia;
 • konieczność podążania za rozwojem technicznym i ciągłego uczenia się nowych technologii;
 • udział w prestiżowych i nowatorskich projektach realizowanych na rzecz bezpieczeństwa narodowego;
 • uczestnictwo w nadzorze unikalnych projektów badawczo – rozwojowych realizowanych przez krajowych producentów;
 • konieczność rozwiązywania złożonych problemów konstrukcyjnych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania, przesyłania i przechowywania informacji niejawnych;
 • konieczność współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi realizującymi zadania na rzecz bezpieczeństwa narodowego i sojuszniczego;
 • współpraca z kadrą naukową i możliwość rozwijania własnych pomysłów oraz rozwoju naukowego. 

Dlaczego ten obszar jest tak ważny?

 • specjaliści w dziedzinie elektroniki są kluczowym personelem wykonującym zadania polegające na projektowaniu rozwiązań sprzętowych służących do ochrony informacji niejawnych;
 • są oni też nieodzowni do prowadzenia badań i testów urządzeń krajowych producentów.