EKSPLORACJA DANYCH

Co powinieneś umieć?

 • umiejętność przetwarzania danych ustrukturalizowanych i nieustrukturalizowanych (m.in.: bazy danych - relacyjne, obiektowe, grafowe, dokumentowe, klucz-wartość, noSQL, XML, CSV, JSON, Parquet, ORC, itp.);
 • przetwarzanie danych w środowiskach Big Data, projektowanie i implementacja procesów ETL;
 • znajomość metod, technik i technologii przetwarzania analitycznego dużych zbiorów danych;
 • administracyjna znajomość wybranych technologii bazodanowych;
 • co najmniej średnio-zaawansowana znajomość SQL, Java / Python.

Czego się nauczysz?

 • projektowanie i wdrażanie nowych produktów oraz usług wykorzystujących najnowocześniejsze technologie, w tym rozwiązania wielkoskalowe na potrzeby resortu obrony narodowej;
 • poszerzenie doświadczenia zawodowego poprzez dostarczanie złożonych
  i innowacyjnych projektów;
 • współpraca z wysokiej klasy ambitnymi ekspertami IT;
 • wymiana i doskonalenie umiejętności merytorycznych i interpersonalnych;
 • możliwość zdobycia certyfikacji oraz dalszy rozwój poprzez dedykowane szkolenia.

Co Cię czeka?

 • konieczność przyswojenia w krótkim czasie dużej ilości informacji z danego obszaru;
 • efektywna współpraca w ramach zespołów projektowych, w szczególności w obszarze przetwarzania i zarządzania zasobami i bazami danych (np. Big Data) oraz metod, technik i narzędzi z obszaru analizy i eksploracji danych;
 • nieustanne doskonalenie umiejętności i rozwój w zakresie nowych technologii IT i cyber;
 • skuteczna komunikacja z członkami zespołu w celu opracowania i wdrożenia rozwiązań.

Dlaczego ten obszar jest tak ważny?

 • współczesny świat generuje wielkie ilości danych (obecnie liczone w eksabajtach danych dziennie), które w dużej części gromadzone są w różnego rodzaju bazach danych (pliki, bazy danych, hurtowaniach danych czy środowiskach klasy Big Data);
 • ich właściwe i efektywne przetwarzanie z wykorzystaniem metod i technik analitycznych bazujących na matematycznym podejściu (m.in. statystyka, uczenie maszynowe - sztuczna inteligencja) pozwala na wykrywanie anomalii, powiązań czy swoistych wzorców i prawidłowości;
 • informacje stanowią nieodzowny element wsparcia procesu decyzyjnego oraz nieustannego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wobec istniejących i nowopowstałych wyzwań oraz zagrożeń cyberprzestrzeni, czyli jednego z kluczowych obszarów zainteresowania resortu obrony narodowej.