Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa jest wiodącą jednostką organizacyjną w resorcie obrony narodowej w zakresie kształtowania kierunków rozwoju systemu doskonalenia zawodowego w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz technologii informacyjnych.

ECSC poprzez realizowane szkolenia specjalistyczne podnosi kwalifikacje żołnierzy i pracowników, rozwija kompetencje Sił Zbrojnych RP w zakresie działań w cyberprzestrzeni, a także pełni rolę jednostki konsolidującej potencjał ekspercki oraz wspierającej Ministerstwo Obrony Narodowej w rozwijaniu współpracy krajowej i międzynarodowej.

Najważniejsze obszary zadaniowe ECSC:

- Poszerzanie kompetencji Sił Zbrojnych RP w zakresie działań w cyberprzestrzeni – kształcenie i szkolenie kadr.
- Organizacja i prowadzenie ćwiczeń, treningów, gier wojennych, z wykorzystaniem zintegrowanego środowiska  szkoleniowego.
- Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
- Konsolidacja potencjału eksperckiego resortu obrony narodowej – kształtowanie priorytetowych kierunków doskonalenia kadr w sferze cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz IT.

Stałe podnoszenie kwalifikacji żołnierzy i pracowników RON w obszarze IT, cyberbezpieczeństwa oraz kryptologii,  należy do głównych zadań Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Świadomość aktualnych zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz wiedza o metodach działania współczesnych cyberprzestępców daje szansę skutecznej obrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych. Zatrudniamy ekspertów i pasjonatów tematyki cyber, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą oraz rozwijać w naszym Centrum swoje zainteresowania.

Oferty pracy

Specjalista ds. testów bezpieczeństwa (0,5 etatu)
ECSC/01/03/2022
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
Warszawa
Zobacz

Starszy specjalista ds. mechanizmów bezpieczeństwa
ECSC/01/03/2022
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
Warszawa
Zobacz

Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego
ECSC/01/03/2022
Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
Warszawa
Zobacz