Program Cyfrowi Ambasadorzy NCBC jest skierowany do wybranych studentów, stanowiących osobowości na uczelni, osób osiągających doskonałe wyniki w nauczaniu i pasjonatów praktycznej wiedzy. Od uczelnianych osobowości wybranych do udziału w inicjatywie oczekiwana będzie proaktywna postawa, zaangażowanie w działalności kół naukowych, udział w konkursach i warsztatach.

Miano Ambasadora będzie dla nich testem odpowiedzialności, zdolności organizacyjnych i samodzielności, ale dostarczy też niedostępnej dla ogółu możliwości spotkania się z pracownikami NCBC na różnych stanowiskach, także kierowniczych.

Szczegółowy zakres zaangażowania Ambasadorów oraz zasady realizacji programu przez NCBC zostaną określone w osobnych porozumieniach, które niebawem zostaną podpisane z wybranymi studentami. Dokumenty te sprecyzują także szeroki wachlarz oferowanych Ambasadorom korzyści, w tym szkoleń, które będą wywierać pozytywny wpływ na realizację toku studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Po zakończeniu działań formalnych Ambasadorzy zostaną dokładnie zapoznani z NCBC, strukturą instytucji i realizowanymi projektami, a także siedzibą w Legionowie, w tym nowoczesne centrum obliczeniowo-projektowe.

Wiecej na temat Cyfrowych Ambasadorów NCBC na stronie https://ncbc.wp.mil.pl/pl/pages/cyfrowi-ambasadorzy-ncbc/