CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Co powinieneś umieć?

 • znajomość zagadnień z obszaru cyberbezpieczeństwa;
 • znajomość aktualnie stosowanych środków bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych;
 • znajomość krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (wyjazdy zagraniczne, spotkania grup roboczych);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy;
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego (w przypadku braku – wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego);
 • preferowane posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo narodowe.

Czego się nauczysz?

 • nieustanne zdobywane umiejętności oraz doświadczenia zawodowego w wielu obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem;
 • możliwość uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych w kraju i za granicą w certyfikowanych ośrodkach NATO z obszaru cyberbezpieczeństwa. 

Co Cię czeka?

 • realizacja zadań w licznych obszarach – od koordynacji działań na poziomie krajowym (np. wynikających z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa), poprzez testy bezpieczeństwa, analizę i ocenę wpływu zagrożeń cybernetycznych, aż do przygotowywania raportów dotyczących cyberprzestrzeni w celu zapewnienia bezpieczeństwa resortu obrony narodowej w cyberprzestrzeni;
 • udział w spotkaniach grup roboczych NATO i UE;
 • koordynowanie prac badawczo-rozwojowych;
 • aktywny udział w ćwiczenia i szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dlaczego ten obszar jest tak ważny?

 • Rzeczypospolita Polska funkcjonuje w złożonym i rozbudowanym środowisku międzynarodowym, w którym państwa i podmioty pozapaństwowe dysponują możliwościami przeprowadzenia szerokiego spektrum działań w cyberprzestrzeni;
 • w NATO oraz w Unii Europejskiej problem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni rozpatrywany jest przez najwyższe gremia polityczne;
 • rozwój sieci i systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej oraz ich powszechne wykorzystanie do realizacji zadań w naturalny sposób spowodowały uzależnienie struktur wojskowych od najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, a cyberataki w coraz większym stopniu zagrażają bezpieczeństwu przetwarzanych
  i dystrybuowanych w systemach danych i informacji;
 • w licznych dokumentach prawnych określono cele operacyjne resortu obrony narodowej zapewniające rozwijanie zdolności związanych z zagwarantowaniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego.