Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Sił Zbrojnych

Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia Dowództwa Sił Zbrojnych jest specjalistyczną jednostką wojskową realizującą zadania w zakresie wsparcia teleinformatycznego jednostek (komórek) organizacyjnych SZ RP, w tym PKW/PJW, przede wszystkim w zakresie:

1) analizy, wdrażania i koordynacji implementacji rozwiązań sieciocentrycznych w polowych systemach teleinformatycznych,

2) organizacji i utrzymania systemów teleinformatycznych przeznaczonych do wspomagania procesów kierowania i dowodzenia podczas operacji, misji, ćwiczeń i treningów oraz testowania nowych rozwiązań sieciocentrycznych,

3) udzielania wymaganego wsparcia technicznego w obszarze utrzymania i rozwoju interoperacyjności oraz obszarze systemów wsparcia dowodzenia, kierowania środkami walki, rozpoznania oraz symulacji konstruktywnej,

4) wsparcia jednostek (komórek) organizacyjnych SZ RP organizujących ćwiczenia i treningi z wykorzystaniem systemów symulacji konstruktywnej,

5) opracowywania danych geograficznych wykorzystywanych na potrzeby systemów automatyzacji dowodzenia, kierowania środkami walki, rozpoznania oraz symulacji konstruktywnej.

Oferty pracy

Niestety, nie mamy obecnie ofert pracy dla wskazanych kryteriów.
Prosimy spróbować później.