Wojskowy Instytut Łączności

Wojskowy Instytut Łączności jest instytutem badawczym istniejącym od 1951 roku, z siedzibą w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 22a, nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej.

Planowane jest nadanie Wojskowemu Instytutowi Łączności statusu Państwowego Instytutu Badawczego, w celu stworzenia korzystnego środowiska do prowadzenia i stymulowania dalszego rozwoju prac badawczych w dziedzinie kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

Wojskowy Instytut Łączności prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki oraz walki elektronicznej i ochrony informacji na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Zakres działania:

  • projektowanie systemów rozpoznania i walki elektronicznej,
  • projektowanie sieci i elementów łączności radiowej,
  • opracowywanie i projektowanie elementów ochrony informacji w systemach teleinformatycznych (ochrona elektromagnetyczna i kryptograficzna, bezpieczeństwo teleinformatyczne),
  • opracowywanie infrastruktury informacyjnej operacji sieciocentrycznych,
  • produkcja urządzeń specjalnych,
  • standaryzacja i certyfikacja.