Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze bezpieczeństwa oraz dydaktyczną na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo morskie państwa oraz systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

Oferta dydaktyczna skierowana jest zarówno dla studentów cywilnych jak i studentów wojskowych. W oparciu o kierunek studiów Systemy informacyjne w bezpieczeństwie rozwijana jest specjalność Cyberbezpieczeństwo. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich posiada z tego zakresu w swojej ofercie edukacyjnej następujące typy studiów:

  • studia stacjonarne przeznaczone dla studentów wojskowych;
  • studia stacjonarne i niestacjonarne przeznaczone dla studentów cywilnych;
  • studia podyplomowe „Cyberbezpieczeństwo”.

Treści kształcenia z zakresu Cyberbezpieczeństwa dotyczą między innymi zagadnień związanych z cyberprzestrzenią, identyfikacją zagrożeń w cyberprzestrzeni, procedurami reagowania na incydenty komputerowe, metodami białego wywiadu, informatyką śledczą, audytem systemów teleinformatycznych.