Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

Wojskowy Instytut Łączności jest instytutem badawczym istniejącym od 1951 roku, z siedzibą w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 22a, nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej.

Wojskowy Instytut Łączności posiada status państwowego instytutu badawczego, co umożliwia realizację zadań specjalnych, o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Wojskowy Instytut Łączności prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie systemów dowodzenia, łączności i informatyki oraz walki elektronicznej i ochrony informacji na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Zakres działania:

  • projektowanie systemów rozpoznania i walki elektronicznej,
  • projektowanie sieci i elementów łączności radiowej,
  • opracowywanie i projektowanie elementów ochrony informacji w systemach teleinformatycznych (ochrona elektromagnetyczna i kryptograficzna, bezpieczeństwo teleinformatyczne),
  • opracowywanie infrastruktury informacyjnej operacji sieciocentrycznych,
  • produkcja urządzeń specjalnych,
  • standaryzacja i certyfikacja.