Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest wyspecjalizowaną, elitarną jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, odpowiadającą za kluczowe obszary związane z konsolidacją kompetencji i zasobów resortu w zakresie kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

NCBC kultywuje chlubne tradycje Biura Szyfrów, które podczas II Wojny Światowej opracowało narzędzia służące do rozszyfrowania Enigmy. Okazało się to nieocenionym wsparciem dla Aliantów w walce z III Rzeszą. 

Współcześnie w NCBC wykorzystywana jest wiedza ekspercka, specjalistyczny sprzęt, najnowocześniejsze technologie oraz metody działania.

Centrum realizuje działania poprzez ochronę sieci, systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej i prowadząc zaawansowane badania z zakresu m.in. kryptologii.

W zespole NCBC znaleźli się najwyższej klasy specjaliści zarówno pracownicy cywilni, jak i żołnierze.

Prowadzą oni operacje w cyberprzestrzeni w trybie 24/7/365 – analizują, monitorują i wyznaczają nowe kierunki oraz techniki działań, aktywnie reagują w przypadku incydentów naruszających bezpieczeństwo sieci i jej użytkowników. 

NCBC realizuje również zadania w ramach działalności naukowo-edukacyjnej, badawczo-rozwojowej, wdrożeniowej i opiniodawczej. Prowadzi m. in.: szeroko zakrojone badania dotyczące metod wykrywania incydentów w cyberprzestrzeni, projektowania rozwiązań do pełnej ochrony i zabezpieczenia informacji, rozwija własne metody i urządzenia kryptograficzne, a także narzędzia do wykrywania, monitorowania i analizy zdarzeń, w tym do analizy złośliwego oprogramowania.

W NCBC kwalifikacje personelu podnoszone są w oparciu o motywujący system wysoko wyspecjalizowanych szkoleń oraz poprzez udział w prestiżowych ćwiczeniach w kraju i za granicą, takich jak:  Locked Shields, Combined Endeavor, Crisis Management sXercise, Coalition Warrior Interoperability eXercise, Cyber Coalition, Crossed Swords. Zespół NCBC odnosi na tym polu wiele sukcesów i zdobywa uznanie sojuszników.

W ramach planowanej konsolidacji potencjału i zasobów jednostek resortu ON, Inspektorat Informatyki został w marcu 2019 r. podporządkowany pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.