Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna istnieje na polskim rynku edukacyjnym od ponad 60 lat. Uczelnia stawia na wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz na budowanie programów kształcenia uwzględniających szybko zmieniające się potrzeby rynku pracy, w tym w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie prowadzi krajowe i międzynarodowe kursy specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa i kryptologii oraz prowadzi pracę w zespołach eksperckich ds. zapewnienia „cyberobrony” państwa polskiego przed zagrożeniami istniejącymi zarówno na poziomie technicznym jak i informacyjnym.

Uczelnia posiada Laboratorium badawcze kryptologii wspomagające nauczanie na kierunku "Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo" oraz Pracownię Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni dedykowaną do modelowania, algorytmizacji i budowania narzędzi analizy cyberprzestrzeni w ramach zagadnień analizy wojny informacyjnej.

Oprócz realizacji projektów badawczych z zakresu kryptologii, cyberbezpieczeństwa i wojny informacyjnej uczelnia bierze aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konkursach i współorganizuje konferencje naukowe związane z cyberbezpieczeństwem.