Inspektorat Informatyki

Inspektorat Informatyki jest główną instytucją zapewniającą zabezpieczenie teleinformatyczne bieżącego funkcjonowania resortu obrony narodowej, która pełni zasadniczą rolę w procesie informatyzacji państwa.

Inspektorat rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 2018 r. jako następca prawny Inspektoratu Systemów Informacyjnych oraz Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych. W podporządkowaniu Inspektoratu znajduje się łącznie osiem jednostek znajdujących się na terenie całego kraju (w tym w największych miastach), o potencjale blisko 2 tysięcy żołnierzy zawodowych i 3 tysięcy pracowników Resortu Obrony Narodowej.

Inspektorat zapewnia możliwość kompleksowej realizacji zadań według idei „Od pomysłu do przemysłu” (od projektu systemu, poprzez jego wdrożenie, po eksploatację). Patrząc przez pryzmat posiadanych zdolności i wykonywanych zadań Inspektorat jest partnerem kluczowych instytucji Resortu Obrony Narodowej, wykorzystując najwyższej klasy sprzęt oraz nowoczesne technologie, różnorodne środowiska projektowe, języki programowania i najnowsze bazy danych.

Wśród zadań Inspektoratu Informatyki priorytetem jest aktywny udział w całym cyklu użycia systemów teleinformatycznych, w tym:

  • organizacja i kierowanie procesami ich planowania,
  • dostarczania, wsparcia eksploatacji
  • oraz użytkowania stosownie do wypracowanych kierunków rozwoju oraz zgłoszonych potrzeb.

Inspektorat realizuje także szerokie spektrum działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w cyberprzestrzeni pozostającej w kompetencji Ministra Obrony Narodowej.

W marcu 2019 r. Inspektorat Informatyki został podporządkowany Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Konsolidacja pozwoli na poprawę współpracy ekspertów odpowiedzialnych za zabezpieczenie teleinformatyczne i kryptologiczne sieci oraz systemów z pracownikami zajmującymi się zakupem sprzętu i oprogramowania oraz utrzymaniem resortowych sieci i systemów.