5 EDYCJA LEGII AKADEMICKIEJ SZKOLENIE #CYBER

27.04.2022 12:18
Zakwalifikowałeś się do programu Legii Akademickiej i chcesz wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym #cyber? Do 16 maja masz czas na rozwiązanie testu kwalifikacyjnego.

Test jest dostępny na platformie e-learningowej programu Legia Akademicka (https://la.elearning.wp.mil.pl/login/index.php). Test składa się z 40 pytań, a czas przewidziany na jego rozwiązanie to 30 minut, Możliwe jest tylko jedno podejście. Przed zakończeniem testu należy upewnić się, że odpowiedziało się na wszystkie pytania.

W szkoleniu specjalistycznym weźmie udział 50 uczestników programu, którzy osiągną najlepsze wyniki. 

Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest:

  • złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;
  • ustalona kwalifikacja wojskowa w przypadku kobiet;
  • zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia;

W celu uzyskania dostępu do ww. testu należy przesłać na wskazany adres e-mail wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy z klauzulą informacyjną oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wspomniane dokumenty posiadają koordynatorzy na uczelniach.

  • Test należy rozwiązać najpóźniej do 16 maja 2022 r.
  • Część praktyczna szkolenia (tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski) dla studentów zakwalifikowanych do modułu cyber zostanie zrealizowana w 100. batalionie łączności w Wałczu, w okresie lipiec – sierpień 2022 r.
  • Szkolenie specjalistyczne (moduł cyber) realizowane będzie w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa – w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu od 14 do 26 sierpnia 2022 r.

----------------------------------------------

Legia Akademicka to program ochotniczego szkolenia studentów. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jego podstawa programowa została opracowana w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Teoria to zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów oraz kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-leraningowej. Część praktyczna LA trwa od trzech do sześciu tygodni – w zależności od udziału studenta w jednym lub dwóch modułach szkolenia (podstawowym i podoficerskim). Po zakończeniu modułu podstawowego uzyskiwany jest statut szeregowego rezerwy, a modułu podoficerskiego – kaprala rezerwy.