Podsumowanie realizacji programu CYBER.MIL.PL 2019-2021

11.02.2022 07:25
Program CYBER.MIL.PL to opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej Program, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni Polsce i Polakom.

Rok 2021 był trzecim rokiem funkcjonowania programu realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W jego prowadzenie zaangażowane są Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, Centrum Operacji Cybernetycznych, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojskowy Instytut Łączności, Akademia Marynarki Wojennej i Wojskowa Akademia Techniczna.

Działania podejmowane w ramach programu realizowane są w czterech filarach:

1. konsolidacja i budowa struktur cyberbezpieczeństwa,

2. edukacja, szkolenia, treningi

3. współpraca i budowa silnej pozycji międzynarodowej

4. podnoszenie poziomu bezpieczeństwa resortowych i wojskowych sieci oraz systemów. 

Rok 2021 był trzecim rokiem funkcjonowania programu,  w ramach którego realizowane były zadania wspierające powstanie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i zakończył się sformowaniem nowej jednostki – Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Zapraszamy do lektury podsumowania trzech lat realizacji programu.

>>>CYBER.MIL.PL_2019-2021<<<