NCBC ORAZ PGZ S.A. ROZWIJAJĄ WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA

21.10.2021 15:21
W dniu 21 października 2021 r. gen. bryg. Karol Molenda (Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni) oraz Sebastian Chwałek (Prezes Zarządu PGZ S.A.) podpisali porozumienie o współpracy instytucji.

Będzie ona obejmować w szczególności wymianę informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa (w tym w obszarze incydentów i niepublikowanych zagrożeń oraz występujących luk bezpieczeństwa), a także doświadczeń i wiedzy w zakresie technologii oraz rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Planowana jest realizacja szkoleń i wymiana personelu w ramach praktyk, organizowanie wizyt studyjnych i konferencji, a także edukacja w zakresie bezpiecznej konfiguracji urządzeń. 

Strony zadeklarowały również realizację wspólnych działań w zakresie obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa w instytucjach, w tym m.in. przygotowanie miejsc pracy dla personelu łącznikowego, organizację wspólnych ćwiczeń, przekazywanie informacji o zidentyfikowanych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa czy też wymianę rekomendacji w zakresie usuwania podatności. Opracowane zostaną także główne elementy procedur postępowania w przypadku incydentu krytycznego, którego koordynacja będzie wymagała współpracy.

- Wierzę, że współpraca NCBC z PGZ przyczyni się do znaczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Naszej współpracy będzie przyświecać znana maksyma „Sharing is caring”, bo nie od dziś doceniamy rolę wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie technologii i rozwiązań z obszaru cyber – zaznaczył gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. 

- Polska Grupa Zbrojeniowa, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, wzmacnia swój potencjał przed atakami cybernetycznymi. Obecnie koncentrujemy swoje działania na budowie w ramach PGZ zespołów odpowiedzialnych za wykrywanie, analizowanie i reagowanie na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem tzw. Security Operations Center. Współpraca z ekspertami z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest dla nas naturalnym krokiem wzmacniającym poziom bezpieczeństwa cyberprzestrzeni nie tylko naszych zakładów, ale także całego kraju – podkreślił Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

------------------------------------------------------------------------------

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest wyspecjalizowaną, elitarną jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Centrum odpowiada za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwa oraz budową i eksploatacją systemów IT, jest także odpowiedzialne za utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

NCBC współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami w zakresie wymiany doświadczeń o zagrożeń w cyberprzestrzeni, bierze udział w ćwiczeniach krajowych i koalicyjnych, prowadzi badania w zakresie budowy, wdrażania i użytkowania narodowych technologii kryptologicznych

Polska Grupa Zbrojeniowa to grupa kapitałowa skupiająca kilkadziesiąt zakładów przemysłowych, obiektów serwisowych i ośrodków badawczych kluczowych dla polskiego przemysłu obronnego. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań używanych przez Siły Zbrojne RP oraz formacje sojusznicze. Produkty te oparte są na polskiej myśli technologicznej i współpracy ze światowymi liderami sektora obronnego. 

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. to jeden z największych koncernów obronnych w Europie, będący głównym partnerem przemysłowym Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. PGZ współpracuje z największymi przedsiębiorstwami światowego przemysłu zbrojeniowego i bierze udział m.in. w programie budowy systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu.