Rusza EMBA na AMW

11.10.2021 11:25
Na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni rozpoczęły się studia EMBA z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi.

Najlepsi wykładowcy zaproszeni przez Akademię Marynarki Wojennej podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem i usługami cyfrowymi. Słuchacze doskonaląc swoje umiejętności zarządcze poznają jednocześnie szereg praktycznych wskazówek jak skutecznie zarządzać ryzykiem IT.

Akademia MW zaprosiła wyłącznie osoby, które specjalizują się w omawianych zagadnieniach. Teorię przedstawiać będą wyłączenie tak, by na jej podstawie można było lepiej zrozumieć aspekty praktyczne.

W trakcie realizacji podstawy programowej, główny nacisk będzie kładziony na umiejętności identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz organizacji pracy tak, by zminimalizować skutki lub prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.

Studia będą koncentrować się na przekazywaniu szeregu praktycznych wskazówek w zakresie skutecznego zarządzania ryzykiem. Zajęcia będą bogato ilustrowane konkretnymi case studies. Będą one przede wszystkim omawiać zagadnienia dotyczące zapewniania bezpieczeństwa i identyfikacji ryzyka infrastruktury, od której poprawnego funkcjonowania zależy funkcjonowania całego państwa.

Studia zostały przygotowane z myślą o kadrze kierowniczej, do której obowiązków należy zapewnianie bezpieczeństwa informacji i systemów informacyjnych wśród Operatorów Usług Kluczowych oraz administracji centralnej. Od ich uczestników wymagane jest praktyczne doświadczenie w tym temacie. Nie są jednak wymagane umiejętności techniczne.

Zaplanowane zajęcia tworzą spójny i jednolity program pokazujący rozmaite zagadnienia dotyczące zarządzania cyberbezpieczeństwem. Poszczególne wykłady są ze sobą powiązane stanowiąc zwartą całość.

Podczas 16 zjazdów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i finansów, prawnych aspektów zarządzania usługami kluczowymi, zarządzania cyberbezpieczeństwem, nowoczesnych technologii oraz skutecznych metod zarządzania projektami i usługami.