Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 – rusza „CYBER.MIL z klasą”!

02.09.2021 11:47
Z pierwszym dniem września 2021 r. rozpoczęły funkcjonowanie nowo utworzone klasy o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne".

W szesnastu szkołach zakwalifikowanych do programu „CYBER.MIL z klasą” po raz pierwszy rok szkolny rozpoczęli uczniowie, dla których stworzono specjalistyczny program nauczania. Obejmuje on m.in. informatykę na poziomie rozszerzonym oraz przedmioty takie jak kryptografia, algorytmika, cyberbezpieczeństwo i  zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. 

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, płk dr inż. Mariusz Chmielewski z przedstawicielami NCBC oraz Komendanci i kadra Regionalnych Centrów Informatyki wraz z podchorążymi z Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyli w inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022 w szkołach średnich w całym kraju:

1)        Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni:

-        I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;

-        I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie;

2)        Regionalne Centrum Informatyki Gdynia: I Liceum Ogólnokształcące w Lęborku;

3)        Regionalne Centrum Informatyki Olsztyn:

-        Zespół Szkół Ogólnokształcących-Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Nidzicy;

-        I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;

4)        Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz:

-        Zespół Szkół Technicznych w Pile;

-        I Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie im. Adama Mickiewicza;

-        I LO im. J. Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu "Kasper";

5)        Regionalne Centrum Informatyki Wrocław:

-        II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Bolesławcu;

-        II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim;

-        I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie;

6)        Regionalne Centrum Informatyki Kraków:

-        Liceum Ogólnokształcące nr II im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św.;

-        Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ;

-        I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku im. W. Broniewskiego;

-        I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie.

Płk Mariusz Chmielewski  przeprowadził również wykład inauguracyjny online dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach na temat: „Cyberhigiena i poprawne zachowania w sieci – cyberbezpieczeństwo i tożsamość cyfrowa”. Podkreślił w nim znaczenie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w codziennym życiu uczniów, ich rodzin i przyjaciół.

Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w „CYBER.MIL z klasą”, mają  możliwość podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

Nadzór merytoryczny nad realizacją Programu sprawuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni przy wsparciu Wojskowej Akademii Technicznej. Eksperci NCBC opracowali projekt ramowego eksperymentalnego planu nauczania oraz programy nauczania przedmiotów specjalistycznych, które będą realizowane przez szkoły uczestniczące w Programie.

Zajęcia dydaktyczne z podstaw kryptografii, podstaw cyberbezpieczeństwa i innych przedmiotów specjalistycznych będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z uczelni wyższych w zakresie nauk technicznych, a nadzór merytoryczny będzie sprawowany przez NCBC. Taka konstrukcja zapewni spełnienie najwyższych standardów jakościowych prowadzonych zajęć, co stanowi absolutny priorytet wśród założeń programowych „CYBER.MIL z klasą”.

Nauka w klasach o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne" umożliwi zdobycie rozszerzonej wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

Więcej na temat programu „CYBER.MIL z klasą”: https://www.cyber.mil.pl/cyber-mil-z-klasa/