Legia Akademicka szkoli podoficerów #cyber

16.08.2021 17:11
Rozpoczyna się szkolenie specjalistyczne tegorocznej edycji Legii Akademickiej. W module #cyber weźmie udział 57 osób z najlepszymi wynikami testu kwalifikacyjnego.

Zaproszonych gości i studentów przywitał Pan Paweł Dziuba, Dyrektor ECSC, jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie modułu cyber szkolenia podoficerskiego Legi Akademickiej. 

- Aktualnie spotykamy się z nowym wymiarem zagrożenia, które musimy przewidywać i któremu musimy przeciwdziałać – zagrożeniem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Trenerzy Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa przez najbliższe tygodnie będą pogłębiali Państwa wiedzę w zakresie szeroko pojętego IT oraz cyber. Udzielą wielu praktycznych wskazówek oraz odpowiedzą na pytania, aby ukończenie tego szkolenia pozwoliło Państwu zdobyć nowe umiejętności oraz gotowość do analizy i przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni – zaznaczył Paweł Dziuba.

Następnie głos zabrał gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

 - Kończąc Legię Akademicką zostajecie podoficerami rezerwy i drzwi do kariery wojskowej są przed wami otwarte – powiedział gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor NCBC otwierając szkolenie Legii Akademickiej z zakresu cyberbezpieczeństwa. – Jesteście wśród 57 najlepszych osób, które ubiegały się o możliwość odbycia tego szkolenia, po jego zakończeniu możecie trafić do krajowej elity. Macie szanse na karierę w NCBC, w elitarnej jednostce, gdzie jako młodzi ludzie możecie zdobyć unikalne doświadczenie. Tylko tutaj macie dostęp do najnowocześniejszych technologii i najnowszych rozwiązań.

Tegoroczna edycja Legii Akademickiej rozpoczęła się 25 lipca. Praktyczna część szkolenia została zrealizowana w 100. batalionie łączności w Wałczu. W module Cyber uczestniczy 65 osób z najlepszymi wynikami testu kwalifikacyjnego. Żeby wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym, trzeba było nie tylko znaleźć się wśród osób, które uzyskały największą liczbę punktów na teście, ale i złożyć wniosek o odbycie części praktycznej szkolenia, mieć ustaloną kwalifikacje wojskową (w przypadku kobiet) oraz zaliczyć moduł podoficerski w ramach części praktycznej szkolenia. 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa – w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu i potrwa do 27 sierpnia 2021 r.

Legia Akademicka to program ochotniczego szkolenia studentów. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jego podstawa programowa została opracowana w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Teoria to zajęcia z wykładowcami uczelni lub insytruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów oraz kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-leraningowej. Część praktyczna LA trwa od trzech do sześciu tygodni – w zależności od udziału studenta w jednym lub dwóch modułach szkolenia (podstawowym i podoficerskim). Pod zakończeniu modułu podstawowego uzyskiwany jest statut szeregowego rezerwy, a modułu podoficerskiego – kaprala rezerwy. W tym roku po raz pierwszy został uruchomiony moduł oficerski. Będzie miał charakter pilotażowy. Moduł oficerski składa się również z części teoretycznej i praktycznej. Mogą do niego przystąpić wyłącznie osoby, które ukończyły moduł podoficerski w jednej z trzech poprzednich edycji lub studenci, którzy nie uczestniczyli w programie, ale są podoficerami rezerwy. Warunkiem jest jednak studiowania na uczelni cywilnej, która partycypuje w programie, a studia w niej kończą się tytułem magistra.W module #Cyber weźmie udział 12 osób.