Trwają kwalifikacje do 4 edycji Legii Akademickiej

13.05.2021 09:29
Zakwalifikowałeś się do modułu podoficerskiego Legii Akademickiej i chcesz wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym #cyber? Do 25 maja masz czas rozwiązanie testu kwalifikacyjnego.

Test jest już dostępny na platformie e-learningowej programu Legia Akademicka (https://la.elearning.wp.mil.pl/login/index.php): składa się z 40 pytań, a czas przewidziany na jego rozwiązanie to 30 minut. 

W module #cyber będzie uczestniczyć 50 osób z najlepszymi wynikami testu. Żeby wziąć udział w szkoleniu specjalistycznym, trzeba nie tylko znaleźć się wśród pięćdziesięciu osób, które uzyskają największą liczbę punktów na teście, ale i złożyć wniosek o odbycie części praktycznej szkolenia,  mieć ustaloną kwalifikacje wojskową (w przypadku kobiet) oraz zaliczyć moduł podoficerski w ramach części praktycznej szkolenia, która jest zaplanowana na okres od 25 lipca do 14 sierpnia.  Będzie ona realizowana w 100. batalionie łączności w Wałczu.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa – w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu w okresie od 15 do 27 sierpnia 2021 r.

----------------------------------------------

Legia Akademicka to program ochotniczego szkolenia studentów. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jego podstawa programowa została opracowana w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Teoria to zajęcia z wykładowcami uczelni lub instruktorami z jednostek wojskowych w formie wykładów i pokazów oraz kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-leraningowej. Część praktyczna LA trwa od trzech do sześciu tygodni – w zależności od udziału studenta w jednym lub dwóch modułach szkolenia (podstawowym i podoficerskim). Pod zakończeniu modułu podstawowego uzyskiwany jest statut szeregowego rezerwy, a modułu podoficerskiego – kaprala rezerwy.  W tym roku po raz pierwszy zostanie uruchomiony moduł oficerski. Będzie miał charakter pilotażowy.  Moduł oficerski składa się również z części teoretycznej i praktycznej. Mogą do niego przystąpić wyłącznie osoby, które ukończyły moduł podoficerski   w jednej z trzech poprzednich edycji lub studenci, którzy nie uczestniczyli w programie, ale są podoficerami rezerwy. Warunkiem jest jednak studiowania na uczelni cywilnej, która partycypuje w programie, a studia w niej kończą się tytułem magistra.