SUKCES POLAKÓW W TIDE HACKATHON 2021

19.04.2021 10:00
Zespół 'Daebak' z Wydziału Cybernetyki WAT zwyciężył w kategorii - Przyszłość oceny uszkodzeń bojowych (Future of Battle Damage Assessment)! Było to kompleksowe zadanie złożone z wielu elementów, w którym należało uwzględnić elementy zależne od oceny dokonywanej przez człowieka, z kluczowym znaczeniem założeń interoperacyjności. Czteroosobowa reprezentacja WAT działała online, gdyż w takiej formule przeprowadzono tegoroczne zawody.

NATO TIDE Hackathon odbył się w dniach 12-16 kwietnia 2021 r. Oprócz drużyny WAT uczestniczyli w nim także specjaliści z Centrum Projektów Informatycznych, jednostki podporządkowanej  Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Stworzyli zespół 'FRONT', który mierzył się z zadaniem dotyczącym Zarządzania Informacjami Medycznymi. W tej kategorii zwyciężył Blue Team z Ukrainy, natomiast w kategorii Open Challenge - zespół z Turcji. 

W podsumowaniu hackathonu koordynator, LCDR Ian Kemp podkreślił wysoki stopień innowacyjności rozwiązań zaproponowanych przez wszystkich uczestników.

>>> Zwycięski zespół podchorążych z Wydziału Cybernetyki WAT