Podsumowanie programu CYBER.MIL ZA 2020 r

19.03.2021 13:20
Rok 2020 był drugim rokiem realizacji programu, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i Polakom w cyberprzestrzeni.

CYBER.MIL.PL jest programem realizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w jego realizację zaangażowane są Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, Centrum Operacji Cybernetycznych, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wojska Obrony Terytorialnej, Wojskowy Instytut Łączności, Akademia Marynarki Wojennej i Wojskowa Akademia Techniczna.

- We współczesnym świecie cyberprzestrzeń jest jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa i zarazem obszarem, który wymaga od nas ogromnej atencji –podkreślił Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej.

Różnorodne projekty i aktywności CYBER.MIL.PL podejmowane są w ramach czterech filarów CYBER.MIL.PL:  konsolidacja i budowa struktur cyberbezpieczeństwa, edukacja, szkolenia i treningi,  współpraca i budowa silnej pozycji międzynarodowej oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa resortowych i wojskowych sieci oraz systemów.

- Mimo tego, że pandemia kazała nam już po pierwszym kwartale ubiegłego roku zweryfikować nasze plany, najważniejszym zadaniem do realizacji niezmiennie pozostała budowa Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni - zaznaczył gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W realizację Programu Przekazujemy na Państwa ręce podsumowanie realizacji Programu CYBER.MIL.PL za dwanaście miesięcy ubiegłego roku.

>>> CYBER.MIL.PL_2020 <<<