Trwa nabór do Cyber.mil z klasą

11.03.2021 12:12
Trwa rekrutacja do szkół, w których będzie realizowany program Ministerstwa Obrony Narodowej opracowany we współpracy z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Wojskową Akademią Techniczną.

Pierwsi uczniowie zaczną naukę w klasach objętych programem już za pół roku - we wrześniu 2021 roku, a do każdej z w każdej z 16 zakwalifikowanych do programu klas będzie się uczyć od 10 do 15 osób.

Program „CYBER.MIL z klasą” będzie realizowany w 16 szkołach średnich w całej Polsce, po jednej w każdym województwie Rok szkolny 2020/2021 przeznaczony jest na stworzenie podstawy programowej, pozyskanie nauczycieli, wyposażenie sal i rekrutację uczniów. Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, tablic interaktywnych czy licencji i oprogramowania, podobnie jak pensje zatrudnionych nauczycieli zostanie dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej zgodnie z założeniami. 

Utworzenie w wybranych szkołach ponadpodstawowych klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie” jest eksperymentem pedagogicznym skierowanym do najzdolniejszych uczniów w kraju.

Program realizowany w klasie objętej programem obejmuje m.in. naukę informatyki, kryptografii, algorytmiki, cyberbezpieczeństwa czy zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji. Zgodnie z założeniami w profilowanych klasach mają się uczyć najlepsi. By szkołą mogła się zakwalifikować do programu musiała spełnić szereg wyśrubowanych kryteriów, m.in. takich jak prowadzenie klas realizujących program z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym czy uzyskanie odpowiednio wysokiej średniej wyników z egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat.

Edukacja uczniów z klas uczestniczących w programie może być kontynuowana w szkole wyższej o profilu wojskowym, jak i cywilnej uczelni, gdyż w obydwu przypadkach uczniowie będą posiadać gruntowne podstawy do rozwijania wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

Jednym z głównych celów programu jest pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry do Sił Zbrojnych, w tym także – w przyszłości - do formowanych Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

wykaz_szkol_zakwalifikownaych_do_programu.pdf (wojsko-polskie.pl)

Więcej informacji o Programie „CYBER.MIL z klasą”:

https://www.cyber.mil.pl/cyber-mil-z-klasa/

https://ncbc.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/program-cybermil-z-klasa/

https://ncbc.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/2020-04-28l-cyberbezpieczenstwo-i-nowe-technologie-rusza-inicjatywa-mon-cybermil-z-klasa/