ROZSTRZYGNIĘTO II EDYCJĘ KONKURSU O NAGRODĘ IM. MARIANA REJEWSKIEGO

02.12.2020 09:45
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karola Molendy postanowiła nagrodzić pięć prac w kategorii I (prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie) oraz dwie rozprawy doktorskie w kategorii II. Ponadto wyróżnione zostały dwie prace magisterskie.

W kategorii I zwyciężyli: 

  • I nagroda - Pan Grzegorz Nowacki za pracę inżynierską pt. „Dynamiczna identyfikacja protokołu w systemach pułapkowych”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Adama Kozakiewicza;
  • II nagroda – Pan Arkadiusz Wróbel za pracę magisterską pt. „Analiza bezpieczeństwa stosu IwIP”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Marcina Peczarskiego oraz Pan Przemysław Szary za pracę magisterską pt. „Odwracalna steganografia sieciowa”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Mazurczyka, prof. PW;
  • III nagroda - Pan Marcin Ogorzelski za pracę inżynierską pt. „Projekt i implementacja oprogramowania malware umożliwiającego skryte przesyłanie pozyskanych informacji za pomocą kanału steganograficznego zabezpieczonego kryptograficznie”, napisaną pod kierunkiem mgr inż. Łukasza Dzieła oraz Pan Michał Lipiński za pracę magisterską pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym na przykładzie walki z cyberterroryzmem”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Stanisława Stanka.

W kategorii II zwyciężyli: 

  • I nagroda - Pan Marcin Dawiec za rozprawę doktorską pt. „Wyszukiwanie kostek w kontekście kryptoanalizy szyfrów blokowych”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Andrzeja Paszkiewicza, prof. WAT oraz dr. inż. Michała Misztala;
  • II nagroda - Pani Jolanta Cichosz za rozprawę doktorską pt. „Polityka cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”, napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. inż. Mariana Kozuby oraz dr. Adriana Mitręgi. 

Wyróżnienia zostały przyznane Panu Marcinowi Zielińskiemu za pracę magisterską pt. „Ataki na sieci neuronowe rozpoznające obrazy”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Łukasza Fabera oraz Panu Rafałowi Bogielowi za pracę magisterską pt. „Analiza możliwości uogólnień testu parkingowego”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Michała Misztala.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w formie zdalnej w dniu 11 grudnia 2020 r. 

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz życzymy dalszych sukcesów! 

Uchwała Kapituły Konkursu dostępna jest na stronie: (link)

Przewodniczący Kapituły - Dyrektor NCBC gen. bryg. Karol Molenda składa podziękowania i gratulacje dla wszystkich uczestników : (link)

Oficjalna ceremonia przyznania nagród w II edycji konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego: (link)