Uroczysta inauguracja ECSC

19.11.2020 08:06
18 listopada 2020 r. na terenie Klubu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa (ECSC).

ECSC jest instytucją jest podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i dyslokowaną na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz w kompleksie wojskowym Nr 2147 w Wałczu.

Zadaniem ECSC jest szkolenie żołnierzy i pracowników RON w domenie operacyjnej cyberprzestrzeni w zakresie szeroko pojętego obszaru: cyber, krypto i IT w oparciu o dedykowany wojskowy cyfrowy poligon – Cyber Range.

Z uwagi na sytuację pandemiczną oraz ograniczenia związane z COVID-19 inauguracja odbyła się w formule hybrydowej – na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz online (udostępnione zostały nagrania VoD oraz wystąpienia ekspertów na żywo).

Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, który podkreślił jak ważne było utworzenie jednostki będącej odpowiedzialnej od początku do końca za kształcenie ekspertów na potrzeby armii w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda, który zaznaczył, że Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa będzie w pierwszej kolejności odpowiedzialne za szkolenie ekspertów z NCBC, a w przyszłości także żołnierzy i pracowników WOC. ECSC stanie się w ten sposób jednym z najważniejszych ogniw w systemie bezpieczeństwa państwa poprzez szkolenie najwyższej klasy ekspertów, pełniących zasadnicze role w strukturach odpowiedzialnych za obronę cyberprzestrzeni na wszystkich poziomach struktury polskiej armii.

Kolejne wystąpienie należało do Dyrektora Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, pana Pawła Dziuby, który zapewnił o pełnej gotowości nowo powstałego Centrum do budowania kapitału eksperckiego resortu obrony narodowej w trzech aspektach: cyberbezpieczeństwa, kryptologii i IT poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry RON.

Następną częścią uroczystości był panel dyskusyjny pt. „Potrzeby szkoleniowe w obszarach IT, Cyber i Krypto w kontekście współczesnych wyzwań i zadań”, w którym udział wzięli: płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz – prof. Akademii Sztuki Wojennej,  kadm. prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht – Rektor Akademii Marynarki Wojennej oraz ppłk dr Józef Ledzianowski – Dziekan Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych. Ze względów epidemicznych przedstawiciele AMW i AWL uczestniczyli w dyskusji w trybie online poprzez MsTeams.

Po zakończeniu dyskusji nastąpiła część ekspercka uroczystości, złożona z prezentacji Zastępcy Dyrektora ECSC – płk. Sebastiana Trojanowskiego nt.  Cyber Range, czyli jak Wojsko Polskie podnosi zdolności w cyberprzestrzeni na wirtualnych poligonach” oraz przedstawicieli WAT – ppłk. dr. inż. Rafała Kasprzyk nt. „Inteligentne maszyny – budowa, zastosowanie, największe współczesne wyzwanie” i mjr. Krzysztofa Mańka nt. „Postkwantowe konsekwencje w kryptologii”.

Pełna relacja z uroczystosci dostępna na stronie: https://youtu.be/r5VkX8ob3Yc