Rusza program „Cyfrowych Ambasadorów” w NCBC

12.11.2020 14:36
Podpisanie w dniu 12.11.2020 r. listu intencyjnego pomiędzy NCBC a WAT rozpoczyna nową formę współpracy ze środowiskiem uniwersyteckim.

Funkcjonujące od lat w Polsce i na świecie programy ambasadorskie są uznawane za jedną z najskuteczniejszych metod dotarcia i pozyskania zainteresowania działalnością instytucji przez środowiska akademickie, a także niosą ze sobą liczne korzyści pod względem wizerunkowym oraz rekrutacyjnym.

Na bazie dotychczasowej, owocnej współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni opracowano Program Cyfrowych Ambasadorów, ukierunkowany na budowanie wizerunku NCBC jako wyjątkowego, atrakcyjnego pracodawcy zarówno dla żołnierzy, jak i pracowników cywilnych.

Po roboczych ustaleniach oraz wspólnej analizie założeń programu, w dniu 12 listopada 2020 r. Rektor – Komendant WAT, płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak oraz Dyrektor NCBC – gen. bryg. Karol Molenda podpisali „List intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego a Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego”. Dokument ten definiuje cel Programu Cyfrowych Ambasadorów, jakim jest koncentracja i koordynacja wysiłków na rzecz propagowania wiedzy na temat działań statutowych NCBC, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości podjęcia pracy lub służby oraz odbycia praktyk w NCBC przez studentów oraz absolwentów WAT.

Program jest skierowany do wybranych studentów, stanowiących osobowości na uczelni, osób osiągających doskonałe wyniki w nauczaniu i pasjonatów praktycznej wiedzy. Od uczelnianych osobowości wybranych do udziału w inicjatywie oczekiwana będzie proaktywna postawa, zaangażowanie w działalności kół naukowych, udział w konkursach i warsztatach. Miano Ambasadora będzie dla nich testem odpowiedzialności, zdolności organizacyjnych i samodzielności, ale dostarczy też niedostępnej dla ogółu możliwości spotkania się z pracownikami NCBC na różnych stanowiskach, także kierowniczych.

Szczegółowy zakres zaangażowania Ambasadorów oraz zasady realizacji programu przez NCBC zostaną określone w osobnych porozumieniach, które niebawem zostaną podpisane z wybranymi studentami. Dokumenty te sprecyzują także szeroki wachlarz oferowanych Ambasadorom korzyści, w tym szkoleń, które będą wywierać pozytywny wpływ na realizację toku studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej. Po zakończeniu działań formalnych Ambasadorzy zostaną dokładnie zapoznani z NCBC, strukturą instytucji i realizowanymi projektami, a także siedzibą w Legionowie, w tym nowoczesne centrum obliczeniowo-projektowe.

Uruchomiony przez NCBC i WAT program ambasadorski jest kolejnym przykładem działań skierowanych do środowiska akademickiego, które mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez potencjalnych kandydatów do służby i pracy. Działając zgodnie z wartościami instytucji eksperckiej, jaką stanowi NCBC, Ambasadorzy będą promować jej wizerunek na zewnątrz – wśród swoich kolegów i koleżanek, docierając do dużej liczby odbiorców i zakorzeniając w nich obraz miejsca pracy, w której chcieliby się w przyszłości znaleźć. Współpraca ze studentami może ostatecznie zaowocować innowacyjnymi i zaskakującymi projektami, a także ostatecznie wesprzeć kadrowo zespoły specjalistów działające w Centrum.

Najbliższe plany NCBC obejmują rozszerzenie Programu Ambasadorów o kolejne uczelnie realizujące kształcenie w trzech zasadniczych obszarach stanowiących obszar działalności NCBC – cyberbezpieczeństwo, kryptologia i IT.

Więcej informacji o Ambasadorach NCBC już niebawem na naszej stronie www!