Pierwsza konferencja koordynacyjna "CYBER.MIL z klasą"

30.09.2020 13:40
W dniu 29 września 2020 r. z inicjatywy Biura Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej w auli Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się pierwsza konferencja koordynacyjna uczestników programu "CYBER.MIL z klasą".
 

Program został zainaugurowany przez Ministra Obrony Narodowej - Mariusza Błaszczaka w dniu 3 lipca 2020r.  podczas uroczystości wręczenia sztandaru dla Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. W projekcie bierze udział 16 najlepszych, elitarnych klas z całej Polski, po jednej z każdego województwa. 

Konferencję otworzył Dyrektor Biura - gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak, który przywitał uczestników i przedstawił założenia programu. Zgodnie z agendą spotkania dyskutowano merytorycznie o przyszłości uczestników projektu, poruszono tematy realizacji przedmiotów specjalistycznych oraz przedstawiono propozycje szkolenia wojskowego dla szkół realizujących "CYBER.MIL z klasą". Konferencja stanowiła doskonałą okazję do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, zwrócenia uwagi na liczne korzyści z przystąpienia do programu, a także określenie ram współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu.

Przygotowany przez resort obrony narodowej program ma pomóc w cyberedukacji, stanowiąc konkretną propozycję dla tych szkół, które chcą poszerzyć swoją ofertę edukacyjną w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Ministerstwo Obrony Narodowej poprzez realizację przedmiotowego projektu chce przygotować potencjalnych kandydatów do pracy w instytucjach państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo czy też służby w tworzonych właśnie przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprestrzeni Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni (WOC).

Nadzór merytoryczny nad realizacją inicjatywy będzie sprawować NCBC oraz Wojskowa Akademia Techniczna.