V edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa

15.09.2020 09:52
Ministerstwo Obrony Narodowej, we współpracy ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Akademią Marynarki Wojennej zorganizowało konferencję naukową pn. „Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa”, której V edycja odbywa się w dniach 14-17 września br. w Gdyni.

Inicjatorem i pomysłodawcą konferencji jest Tomasz Zdzikot, pełniący aktualnie funkcję Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, zwalczania cyberprzestępczości oraz cyberobrony. Celem przedsięwzięcia jest również podnoszenie świadomości pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz przedstawicieli służb z zakresu problematyki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. 

Udział w Letniej Szkole Cyberbezpieczeństwa przyczyni się do podniesienia świadomości z zakresu postrzegania bezpieczeństwa cyfrowego Polski, jak również służy wymianie praktycznych uwag dotyczących roli oraz możliwości państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Tegoroczna edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa jest poświęcona kwestii bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych infrastruktury krytycznej państwa oraz omówieniu praktycznych działań i metod ich poprawy. 

Agenda wydarzenia obejmuje wystąpienia i warsztaty prowadzone przez ekspertów w zakresie cyberbezpieczeństwa i IT, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele NCBC, Ministerstwa Cyfryzacji, Energa S.A., Microsoft, ComCERT, ENISA czy CERT Polska. 

W ramach LSC przedstawiona i omówiona zostanie tematyka dotycząca m.in. technicznych aspektów oraz standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego, cyberataków i sposobów prowadzenia prewencji czy wielowarstwowego zarządzania cyberbezpieczeństwem. 

***

Pierwsza Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa, która odbyła się w 2017 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, poświęcona była bezpieczeństwu informatycznemu infrastruktury krytycznej. Omawiano wtedy aktualne wyzwania w obszarze cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzestępczości. Dedykowano ją kierownictwu komend wojewódzkich Policji oraz komendantom Szkół Policji. 

Ubiegłoroczna edycja Letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa pod hasłem „Cyber Odyseja – wyzwania XXI wieku” ukierunkowana była na aspekt prawny prowadzenia działań w cyberprzestrzeni, w tym zarówno w zakresie działań aktywnych, jak i pasywnych. Głównym jej celem było usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie obsługi prawnej incydentów i przestępstw komputerowych na potrzeby sił zbrojnych i operatorów infrastruktury krytycznej.

Załączniki:
# Tytuł Pobierz
1 Agenda Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa Pobierz