CYBER.MIL z klasą - nowy rok szkolny 2020/2021

02.09.2020 12:40
Nowy rok szkolny rozpoczęło 16 szkół zakwalifikowanych do programu „ CYBER.MIL z klasą”, prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a przeznaczonego dla szczególnie uzdolnionych uczniów.

W uroczystościach inauguracyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego ze względów epidemicznych, uczestniczył Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda oraz przedstawiciele podległych sześciu Regionalnych Centrów Informatyki, którzy odwiedzili m.in.:

  • Szkołę im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy,
  •  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach,
  •  Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  •  I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku,
  •  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim;
  •  I Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich w Oleśnie.
  •  I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu. 

Zgodnie z treścią Decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 roku wszystkie szkoły, które będą realizować program „CYBER.MIL z klasą podpisały porozumienia z właściwymi RCI. Dokumenty te zobowiązały obydwie strony do prowadzenia ścisłej współpracy, która ma na celu m.in.: podnoszenie poziomu oraz doskonalenie wiedzy uczniów Szkoły i ich kwalifikacji przygotowujących do pracy na stanowiskach w obszarach związanych z technologiami IT, cyber i krypto m.in. w resorcie obrony narodowej.

Uczestnictwo Dyrektora NCBC oraz przedstawicieli RCI w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego stanowi początek współpracy ze szkołami średnimi, w których zostaną utworzone klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Specjaliści z Narodowego Centrum  Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (sprawującego nadzór merytoryczny nad programem „CYBER.MIL z klasą”) oraz Wojskowej Akademii Technicznej opracują programy nauczania dla określonych przedmiotów. Programy, oprócz tematyki stricte informatycznej, będą zawierać także elementy nabywania kompetencji w dziedzinie obronności państwa, co jest warunkiem udzielenia szkołom wsparcia finansowego przez Ministra Obrony Narodowej.  W przyszłości eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa z NCBC oraz jednostek podporządkowanych będą mogli uczestniczyć w wykładach oraz organizować wizyty studyjne i zajęcia laboratoryjne w jednostkach organizacyjnych MON.

Dzięki umiejętnościom oraz wiedzy nabytej w ramach programu, absolwenci klas o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” będą mieli większe szanse na przyjęcie na studia wojskowe i cywilne z zakresu cyberbezpieczeństwa, informatyki i przedmiotów ścisłych.

***

Minister Obrony Narodowej 3 lipca 2020 r. zainaugurował „Program CYBER.MIL z klasą”. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 16 szkół z całej Polski, po jednej w każdym województwie.

„CYBER.MIL z klasą” prowadzony będzie przez 3 pierwsze lata nauki w danym typie szkoły (licea i technika). W każdej klasie będzie ograniczona liczba uczniów – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15. Program nauczania obejmie takie obszary tematyczne jak: podstawy kryptografii, historia kryptografii, podstawy algorytmiki, podstawy cyberbezpieczeństwa, zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji. Nauka w takiej klasie umożliwi uczniom zdobycie wiedzy i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.