Eksperci NCBC zabezpieczają polsko-amerykańskie ćwiczenie pk. Astral Knight

20.08.2020 11:32
Już we wrześniu odbędzie się w Polsce jedno z najważniejszych międzynarodowych ćwiczeń obrony powietrznej na świecie pk. Astral Knight.

Istotną rolę w ich organizacji odegrała ekspercka cyber jednostka MON, czyli Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz jej jednostki podległe, które pomogły w przygotowaniu skomplikowanej infrastruktury koniecznej do przeprowadzenia ćwiczenia.  

Międzynarodowe wojskowe ćwiczenie taktyczne odbędzie się w dniach 17-25 września 2020 r. Docelowo jego organizacja planowana jest w Polsce co dwa lata. Ich celem jest sprawdzenie zdolności przygotowania i prowadzenia polsko-amerykańskiej i koalicyjnej zintegrowanej obrony powietrznej (ang. Integrated Air and Missile Defence – IAMD) koniecznej do osłony sił eFP stacjonujących na wschodniej flance NATO.

W ćwiczeniu bierze udział szereg kluczowych jednostek MON m.in.: Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, jednostki wojskowe podległe COP-DKP, wydzielone siły i środki 1. i 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej i 3. Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej, wydzielone siły i środki United States Air Forces in Europe (USAFE) oraz przedstawiciele Sił Powietrznych Litwy, Łotwy i Estonii w roli obserwatorów.

Niezbędnego wsparcia eksperckiego na etapie planowania, przygotowania i uruchomienia systemu łączności i informatyki udzielają specjaliści NCBC oraz (podległych mu) Regionalnych Centrów Informatyki. Zabezpieczenie teleinformatyczne realizowane jest na rzecz jednostek SZRP oraz na prośbę USA, dla jednostki USAFE stacjonującej w niemieckim Ramstein.

Zbudowanie polsko-amerykańskiego systemu teleinformatycznego w oparciu o zasady kompatybilności FMN oraz uruchomienie w nim kluczowych dla IAMD usług wsparcia dowodzenia to jeden z najważniejszych celów ćwiczenia, którego osiągnięcie nie byłoby możliwe bez NCBC.