Uroczysta promocja oficerska absolwentów WAT

11.08.2020 14:22
W dniu 8 sierpnia w Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski.

Aktu promowania dokonali: I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni dr inż. pil. Tadeusz MIKUTEL, Inspektor Rodzaju Wojsk DG RSZ gen. dyw. Sławomir OWCZAREK, a także Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda.

Absolwenci podchodząc do podium przyklękali na nim, a promujący wypowiadał słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórem szabli lewego ramienia absolwentów.

Po złożonym ślubowaniu oficerskim, zgodnie z tradycją Wojskowej Akademii Technicznej, nowo promowani oficerowie odśpiewali „Hymn do miłości Ojczyzny”.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda skierował list do nowo promowanych oficerów, który odczytał kmdr por. Jarosław Wypijewski. „Od dziś są Państwo podporucznikami – oficerami Wojska Polskiego (…). Wojskowa Akademia Techniczna i Akademia Marynarki Wojennej szczycą się zasłużoną renomą zarówno w Siłach Zbrojnych, jak i w środowisku naukowym. Absolwenci obu uczelni zasilają Wojsko Polskie i wpierają cywilne struktury państwa swoim bogatym doświadczeniem, rozwijając polską myśl techniczną i wdrażając nowatorskie rozwiązania. Przede wszystkim jednak przyczyniają się do rozwoju polskiej armii, która staje się coraz nowocześniejsza i coraz bardziej profesjonalna” – napisał prezydent. Podkreślił przy tym, że to właśnie od aktywności i kreatywności nowo promowanych oficerów zależeć będzie przyszły potencjał Wojska Polskiego, ale także wizerunek w społeczeństwie, które darzy armię wielkim zaufaniem. „Jestem przekonany, że zachowując godność i etos polskiego żołnierza, zdołają Państwo podtrzymać tę dobrą opinię” – zaznaczył prezydent.

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w MON Pan Wojciech Skurkiewicz odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Błogosławieństwa oficerom udzielili Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy prof. dr hab. Jerzy Pańkowski i Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp płk Mirosław Wola.

Promocję zakończyła defiladą pododdziałów absolwentów, na czele których maszerowały Orkiestra Wojskowa WAT i kompania honorowa Wojskowej Akademii Technicznej.