PIERWSZY ROK NCBC

09.07.2020 13:27
Pierwszy rok działalności Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni to nie tylko skuteczna konsolidacja zasobów, ale też dynamiczny rozwój jednostki.

Intensywnej rekrutacji towarzyszą coraz bardziej atrakcyjne wynagrodzenia oraz możliwość zetknięcia się z unikalnymi zadaniami, na pierwszej linii frontu walki o bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni.

To w ramach NCBC funkcjonuje dziś bowiem - zgodnie z wymogami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - CSIRT MON, czyli Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej.

To w NCBC wykuwają się kolejne techniczne, programowe, operacyjne, edukacyjne, czy naukowo-badawcze projekty mające na celu podniesienie zdolności Sił Zbrojnych RP do działania w cyberprzestrzeni i zwiększenie naszego bezpieczeństwa.

NCBC to też centrum kompetencyjne i swoisty „inkubator” dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, powstających zgodnie z koncepcją zatwierdzoną przez Ministra Mariusza Błaszczaka we wrześniu 2019 r.

To wreszcie na NCBC spoczywają ogromne wyzwania, związane z rosnącym znaczeniem komunikacji elektronicznej i koniecznością zapewnienia bezpiecznej i niezakłóconej pracy kadrze oraz pracownikom resortu przebywającym w kraju i za granicą, szczególnie w dobie globalnej pandemii.

Ważne jest także budowanie tradycji jednostki. Od lutego 2020 r. NCBC nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, matematyka i kryptologa, jednego z trzech wybitnych naukowców, którzy rozszyfrowali niemiecką „Enigmę”. Decyzją Ministra, od marca 2020 r. wprowadzono dla NCBC odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret żołnierzy. Kolejnym, niezwykle ważnym dla każdej jednostki wojskowej momentem stało się wręczenie sztandaru.

Konsolidacja NCBC oraz struktur resortu ON w zakresie cyberbezpieczeństwa:

  • stworzono podstawy prawne do koordynowania działań związanych z cyberbezpieczeństwem (ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r.),
  • powołano Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (decyzja nr 17/MON z dnia 5 lutego 2019 r.),

  • przeprowadzono konsolidację rozproszonych jednostek odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, IT i krypto, tworząc w dniu 1 lipca 2019 r. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) na bazie Inspektoratu Informatyki i Narodowego Centrum Kryptologii. Dziś instytucję tworzy 6 Regionalnych Centrów Informatyki w: Gdyni, Olsztynie, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Bydgoszczy, Centrum Projektów Informatycznych w Warszawie, Centrum Operacji Cybernetycznych oraz Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w Warszawie oraz w sumie ponad 100 mniejszych lokalizacji,

  • we wrześniu 2019 r. Minister Obrony Narodowej zatwierdził „Koncepcję organizacji i funkcjonowania Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”, zgodnie z którą do 2022 r. powstanie dowództwo WOC, do końca 2024 r. WOC osiągną gotowość do działania,
  • w WOT uruchomiono tzw. komponent „cyber”, czyli 100-osobowy Zespół Działań Cyberprzestrzennych,

  • obszar kryptologii i cyberbezpieczeństwa został wyróżniony w dokumencie „Priorytetowe kierunki badań na lata 2017-2026”, co pozwoli na finansowanie ze środków MON projektów badawczych na rzecz rozwoju i pozyskania nowych technologii w obszarze cyber,
  • w ramach PMT na lata 2020-2035 zaplanowano około 35 mld zł na realizację zadań w obszarach kryptologii, cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju i utrzymania sieci teleinformatycznych.