WRĘCZENIE SZTANDARU WOJSKOWEGO DLA NCBC

03.07.2020 13:17
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2020 r., na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1351), na wniosek Ministra Obrony Narodowej nadano SZTANDAR Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego Witolda Różyckiego. Uroczysta ceremonia wręczenia sztandaru odbyła się w dniu 3 lipca 2020 r. na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Obowiązkiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej. W razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka wojskowa ulega rozformowaniu.

Punktualnie o godzinie 11.00 Dyrektor NCBC, gen. bryg. Karol Molenda złożył meldunek Ministrowi Obrony Narodowej, Mariuszowi Błaszczakowi, o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Następnym elementem było podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego.

Uroczystość rozpoczęła się od podpisania przez Ministra Obrony Narodowej koncepcji tworzenia Eksperckiego Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, po której nastąpiła inauguracja programu „Cyber.mil z klasą 2020”. Minister Mariusz Błaszczak w swoim wystąpieniu zaakcentował założenia związane z realizacją obydwu projektów i podkreślił ich rolę w tworzeniu polskiego ekosystemu cyberbezpieczeństw. W dalszej części uroczystości nastąpiło odczytanie aktu nadania sztandaru NCBC przez prezydenta RP oraz wbicie gwoździ honorowych przez Ministra Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Generalnego WP, Rodziców Chrzestnych i Dyrektora NCBC.

Swoja obecnością uroczystość zaszczycili Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP ks. prał. kan. płk Bogdan Radziszewski wraz z Prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym Arcybiskupem Jerzym Pańkowskim i Ewangelickim Biskupem Wojskowym ks. bp. płk Mirosławem Wolą, którzy dokonali poświęcenia Sztandaru Wojskowego.

Punktem kulminacyjnym ceremonialnych przedsięwzięć dotyczących wręczenia sztandaru, było przekazanie sztandaru Dyrektorowi Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni przez Ministra Obrony Narodowej, pana Mariusza Błaszczaka w imieniu Prezydenta RP. Minister ON wygłosił formułę: „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panu Dyrektorowi sztandar Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni”. Dyrektor NCBC klękając na prawe kolano, prawą ręką ujął płat sztandaru, podniósł go do ust i ucałował. Następnie wstał, przejmując sztandar od Ministra ON odpowiedział: „Ku chwale Ojczyzny”. Kolejnym etapem uroczystości było przekazanie sztandaru przez gen. bryg. Karola Molendę dla pocztu sztandarowego

Po tej doniosłej chwili Minister wygłosił przemówienie związane z pierwszą rocznicą funkcjonowania NCBC oraz realizowanymi przez tę jednostkę ekspercką zadaniami. Po Ministrze głos zabrał Dyrektor Centrum, który podziękował Rektorowi-Komendantowi WAT za umożliwienie zorganizowania uroczystości na terenie uczelni jak również przybliżył uczestnikom dotychczasowe sukcesy jakie przyniósł pierwszy rok funkcjonowania NCBC m.in. rekrutacja ekspertów z obszaru szeroko pojętego IT z wykorzystaniem najnowszych sposobów i narzędzi rekrutacyjnych. . Na zakończenie gen . bryg. Karol Molenda podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom, za stworzenie w ciągu roku wyjątkowego, elitarnego teamu.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów uczestniczących w uroczystości – kompanii reprezentacyjnej Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz żołnierzy NCBC.

  

Sztandar Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu o wymiarach „750 mm x 750 mm”, po której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej.

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, ustalony ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60) - z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem.

Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu oraz w ich polach liter „NCBC” będącego skrótem nazwy jednostki wojskowej Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, haftowane złotym szychem.

Na stronie odwrotnej płata sztandaru, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczono następujące symbole:

-       orzeł Ministra Obrony Narodowej:

Orłem Ministerstwa Obrony Narodowej jest biały orzeł w koronie zamkniętej,
z głową zwróconą w prawo i ze wzniesionymi skrzydłami, nawiązujący sylwetką
do orła wieńczącego głowicę sztandaru wojskowego, wsparty szponami na okalającym go okręgu z napisem „MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ”. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego.

Wzór orła Ministerstwa Obrony Narodowej określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w siłach zbrojnych rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. z dnia 3 czerwca 2009 r.).

-      inicjały patrona NCBC:

Patronem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest Jerzy Witold Różycki, jeden z matematyków z Biura Szyfrów, który – wraz z zespołem – w grudniu 1932 roku „złamał” szyfr niemieckiej maszyny szyfrującej ENIGMA, co umożliwiło Aliantom odczytywanie zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej przyczyniając się, w powszechnej ocenie, do szybszego zakończenia II. Wojny Światowej.

Jednocześnie charakter zasług Jerzego Różyckiego jest zgodny z obszarem działań NCBC będącym kontynuatorem tradycji Biura Szyfrów, w którym pracował Jerzy Różycki i realizującym zadania z zakresu: kryptologii, informatyki, cyberbezpieczeństwa i ochrony systemów teleinformatycznych w RON. Nie bez znaczenia pozostaje również głęboko patriotyczna postawa i chęć służenia Ojczyźnie z pełną świadomością ryzyka utraty własnego życia i życia najbliższych.

Pomiędzy gałązkami w wieńcu wawrzynu umieszczonym na odwrotnej stronie płata sztandaru wpisane są litery „JWR” będące inicjałami dwóch imion i nazwiska patrona Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, haftowane złotym szychem.

-       odznaka pamiątkowa NCBC:

Podstawę odznaki pamiątkowej Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni im. Jerzego W. Różyckiego stanowi tarcza - symbol gotowości do obrony otoczona podwójną obwódką podkreślającą szczególną dbałość NCBC o zapewnienie bezpieczeństwa RP w cyberprzestrzeni. To także symboliczne podkreślenie obszaru działania NCBC, którego zadania zawierają się w słowach: tajemniczość, niedostępność, wiedza, intelekt, obrona. Wyjątkowy kształt tarczy został zaprojektowany na potrzeby NCBC i jest zgodny z konwencją heraldyki.

Obwódka tarczy wykonana jest srebrnym szychem – kolorem symbolizującym szlachetność i nawiązującym do barwy tradycyjnego oręża. Pole tarczy wypełnione jest kolorem niebieskim (chabrowym) – tradycyjnym kolorem wojsk łączności i informatyki. W centralnej części Odznaki znajduje się litera „N” otoczona biało-czerwonym pierścieniem z wyciętym symbolem zamka oraz pozostałe litery nazwy Centrum – tj. „CBC”, będące skrótem nazwy instytucji. Pierścień to symbol bezpieczeństwa państwa, systemów oraz spójności. Zamek to symbol: kontroli dostępu, szyfrowania, klucza publicznego. Elementami uzupełniającymi są srebrne siatki symbolizujące rozległą sieć komputerową, symbol graficzny macierzy (wykorzystywany w dziedzinie bezpieczeństwa jako narzędzie osiągania poufności, integralności i autentyczności) oraz ciągi zero-jedynkowe (symbolizujące systemy zapisu, kodowania i dekodowania oraz rozkładu zmiennych), wykorzystywane m.in. w kryptologii. W nawiązaniu do tradycji NCBC sięgającej czasów Biura Szyfrów, którego jeden z pracowników – Jerzy Różycki będący patronem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – we współpracy z kolegami „złamał” szyfr niemieckiej maszyny Enigma, na tarczy odznaki pamiątkowej NCBC umieszczono także rotor z symbolami numerycznymi będący częścią Enigmy złamanej przez Polaków.

-       elementy symboliczne związane z NCBC:

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest kontynuatorem tradycji Narodowego Centrum Kryptologii na mocy Zarządzenia nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5  marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy państwowej jednostki budżetowej – Narodowe Centrum Kryptologii na Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz nadania statutu Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Natomiast z dniem 1 lipca 2019 r. nastąpiła konsolidacja NCBC z Inspektoratem Informatyki (I2) na mocy decyzji Nr Z-1/NCBC Ministra Decyzji Obrony Narodowej. Tym samym NCBC jest kontynuatorem tradycji zarówno NCK, jak i I2, których symbolami związanymi z historia jednostki są: błyskawica, klucz i miecze, symbolizującymi trzy obszary działania NCBC: cyber, krypto i szeroko rozumiany obszar IT.

Wszystkie trzy symbole wykonane są srebrnym szychem – kolorem symbolizującym szlachetność i nawiązującym do barwy tradycyjnego oręża.

Błyskawica jest tradycyjnym symbole wojsk łączności i informatyki oraz systemów, a klucz: kontroli dostępu, szyfrowania, klucza publicznego, bezpieczeństwa państwa powszechnie jest on wykorzystywany w kryptologii. To także symboliczne nawiązanie do czasów Biura Szyfrów, którego jeden z pracowników – Jerzy Różycki będący patronem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni – we współpracy z kolegami „złamał” szyfr niemieckiej maszyny Enigma, na tarczy odznaki pamiątkowej NCBC umieszczono także rotor z symbolami numerycznymi będący częścią Enigmy złamanej przez Polaków.

Miecze symbolizują  gotowości do obrony i podkreślającą dbałość NCBC o zapewnienie bezpieczeństwa RP w cyberprzestrzeni. To także symboliczne podkreślenie obszaru działania NCBC, którego zadania zawierają się w słowach: obrona, męstwo, poświęcenie, mężna służba na rzecz Ojczyzny. Miecze zostały zaprojektowane zgodnie z konwencją heraldyki.

Symbole umieszczone w wieńcach wawrzynu na odwrotnej stronie płata sztandaru podkreślają związek z historią jednostki wojskowej oraz Ministerstwem Obrony Narodowej będącym instytucją nadrzędną dla NCBC. Odznaka pamiątkowa i inicjały patrona NCBC umieszczone na sztandarze w sposób czytelny i symboliczny wskazują, której jednostki jest to sztandar.