BEZPIECZNA NAUKA I ZABAWA W SIECI

01.06.2020 10:38
Z okazji Dnia Dziecka uczniowie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego (WOLI) działającego od 2019 roku pod patronatem Wojskowej Akademii Technicznej (WAT ) przygotowali własnymi siłami krótki film zawierający dobre rady dotyczące bezpiecznej nauki i zabawy w sieci.

Młodzież z WOLI kształci się przy ścisłej współpracy z Wydziałem Cybernetyki WAT i Narodowym Centrum  Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC). Uczniowie odkrywają swoje pasje w zakresie cyberbezpieczeństwa, IT i kryptologii pod opieką nauczycieli akademickich oraz specjalistów informatyki i telekomunikacji. Wykładowcy WAT zapoznają ich także z nowoczesnym sprzętem kryptologicznym w udostępnionych dla liceum laboratoriach uczelni.

Rozszerzony program nauczania w WOLI obejmuje matematykę, fizykę i informatykę oraz zajęcia z edukacji wojskowej oraz wychowania fizycznego. Zwiększona liczna godzin dotyczy także nauki języka angielskiego.

Gratulujemy uczniom liceum zaangażowania w przygotowanie materiału! 

                                                                                                                                                                 Zapraszamy do oglądania!