Wojsko Polskie rekrutuje najlepszych do CSIRT MON

08.05.2020 13:35
Cyberprzestrzeń jest jedną z czterech domen operacyjnych, równie ważną jak działania prowadzone na lądzie, wodzie i w powietrzu. Ze względu na dynamicznie zmieniające się spektrum zagrożeń, armie na całym świecie rozbudowują zdolności do prowadzenia działań w tym obszarze.

Warto podkreślić, że mimo rozwoju technologicznego, coraz powszechniejszego korzystania z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, czy uczeniu maszynowym - wciąż najważniejszym ogniwem pozostają ludzie. Z tego powodu Wojsko Polskie intensywnie rekrutuje do struktur związanych z szeroko pojętymi IT, cyberbezpieczeństwem i kryptologią. Obecnie także do CSIRT MON czyli Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego – będącego jednym z trzech filarów cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. To szansa dla najlepszych!

Rzeczypospolita Polska funkcjonuje w złożonym i rozbudowanym środowisku międzynarodowym, w którym państwa i podmioty pozapaństwowe dysponują możliwościami przeprowadzenia szerokiego spektrum działań w cyberprzestrzeni. Rozwój sieci i systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej oraz ich powszechne wykorzystanie do realizacji zadań, w naturalny sposób spowodowały szybkie wdrażanie najnowszych rozwiązań teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej. Z rozwojem tym związane jest także zwiększone zagrożenie cyberatakami, które - w coraz większym stopniu - zagrażają bezpieczeństwu przetwarzanych i dystrybuowanych w systemach danych i informacji, także tych resortowych.

W licznych dokumentach prawnych określono cele resortu obrony narodowej zapewniające rozwijanie zdolności związanych z zagwarantowaniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Jednym z zastosowanych rozwiązań jest realizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 r., powołującej m.in. CSIRT MON działający na poziomie krajowym, prowadzony przez Ministra Obrony Narodowej.

Trzon CSIRT MON znajduje się w strukturach Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, czyli elitarnej jednostki podległej Ministrowi Obrony Narodowej, odpowiadającej za kluczowe obszary związane z konsolidacją kompetencji i zasobów resortu w zakresie kryptologii i cyberbezpieczeństwa. Praca w takim miejscu to potwierdzenie najwyższych kompetencji, spełnienie marzeń i duma z możliwości pracy i służby Ojczyźnie.

W CSIRT MON mogą pracować zarówno żołnierze zawodowi, jak i pracownicy cywilni. W tym zakresie NCBC poszukuje fachowców z szeroką znajomością problematyki cyberbezpieczeństwa, w tym w szczególności z odpowiednim doświadczeniem praktycznym. Z uwagi na znaczenie tej jednostki dla bezpieczeństwa całego Państwa, poszukiwani są eksperci najwyższej klasy, m.in.: administratorzy systemów IT i cyberbezpieczeństwa, administratorzy systemów analiz i cyberzagrożeń, integratorzy systemów cyberbezpieczeństwa, inżynierowie bezpieczeństwa IT, specjaliści ds. cyber threat intelligence, czy specjaliści ds. analizy powłamaniowej. Mile widziane jest wykształcenie wyższe (preferowane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia na kierunku: informatyka, cyberbezpieczeństwo lub bezpieczeństwo narodowe), jednak wykształcenie średnie - przy odpowiednim doświadczeniu zawodowym, a przede wszystkim pasji w zakresie wykrywania incydentów komputerowych - nie zamyka drogi dla potencjalnego kandydata. Kluczowe w takim miejscu pracy są bowiem wiedza i doświadczenie, a nie znajomość tematu wyłącznie z teorii.

Komórki NCBC stanowiące trzon CSIRT MON charakteryzują się wysoką specyfiką działania, w której niezbędne są określone umiejętności. Możemy do nich zaliczyć m.in. znajomość zagadnień z obszaru cyberbezpieczeństwa, aktualnie stosowanych środków bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych oraz krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność i terminowość, a także znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (ze względu na liczne wyjazdy zagraniczne związane z udziałem przedstawicieli NCBC w spotkania tematycznych grup roboczych). Z uwagi na umiejscowienie NCBC oraz CSIRT MON w resorcie obrony narodowej atutem jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, a w przypadku jego braku wymagane jest wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Zespół CSIRT MON to grupa ekspertów, których cechuje kreatywność i otwartość w podejściu do realizowanych zagadnień, a także nieskrywana pasja do mierzenia się z nowymi wyzwaniami. Charakter pracy i służby w NCBC gwarantuje nieustanne zdobywane nowych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego w wielu obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem, a jako entuzjaści ustawicznego uczenia się umożliwiamy rozwój własny poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych w kraju i za granicą – w certyfikowanych ośrodkach NATO. Do tego rodzaju szkoleń dostęp mają tylko przedstawiciele Sił Zbrojnych NATO, nie są one dostępne na rynku komercyjnym.

Rekrutacja do CSIRT MON jest prowadzona przez NCBC za pośrednictwem współczesnych narzędzi rekrutacji m.in. infolinii, komunikatorów internetowych, czy stron internetowych www.cyber.mil.pl oraz www.ncbc.wp.mil.pl. Można na nich znaleźć aktualne oferty pracy dla pracowników cywilnych. Pozwalają one także na wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla kandydata do służby lub pracy bez konieczności powoływania się na konkretne ogłoszenie. Kandydatura jest następnie oceniana przez ekspertów NCBC. Zdarza się, że kandydat jest proszony o dodatkowe wypełnienie testu online w celu weryfikacji poziomu jego wiedzy z obszaru cyberbezpieczeństwa, kryptologii oraz informatyki. Po wstępnej pozytywnej ocenie kandydata jest on zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną, po której Dyrektor NCBC podejmuje decyzję co do potencjalnego zatrudnienia. Należy zaznaczyć, że w dobie pandemii NCBC nadal prowadzi rozmowy rekrutacyjne za pośrednictwem komunikatorów online, stale dążąc do wzmocnienia swojego potencjału w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

W kwestii zarobków żołnierze mogą liczyć na atrakcyjne uposażenia. W lutym 2020 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia MON w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, dziękiktórej żołnierze zajmujący stanowiska w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni m.in. w obszarze cyberbezpieczeństwa, otrzymują stały miesięczny dodatek służbowy w wysokości od 450 do 2100 zł. W przypadku, gdy przesłużą rok kalendarzowy na danym stanowisku, otrzymają także jednorazowy roczny dodatek w wysokości od 100% do nawet 620% kwoty miesięcznego dodatku otrzymanego w grudniu danego roku.

W odniesieniu do pracowników cywilnych resortu staramy się także zapewnić atrakcyjne wynagrodzenie.  Jest ono każdorazowo przedmiotem indywidualnych negocjacji z cywilnym kandydatem i zależy od jego kwalifikacji, doświadczenia, a także zakresu i charakteru proponowanych obowiązków na stanowisku.

Oprócz stabilnych warunków zatrudnienia opartych o umowę o pracę, zapewniamy także dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, zwrot kosztów nauki oraz inne dodatki finansowe wynikające z resortowych przepisów prawa pracy. Pracownicy cywilni w NCBC mają możliwość skorzystania ze zbiorowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach, zniżki w wysokości 50% na podróże PKP oraz elastycznych godzin rozpoczęcia pracy. Zespół CSIRT MON zapewnia wsparcie dla wszystkich swoich pracowników, umożliwia też udział w ciekawych projektach, szkoleniach i międzynarodowych konferencjach branżowych.

Jednak najważniejszym niekwestionowanym atutem pracy lub służby w NCBC, a więc także w CSIRT MON, jest wyjątkowość realizowanych zadań.  Zapewniamy nieustanne zdobywane nowych umiejętności oraz doświadczenia zawodowego w wielu obszarach związanych z cyberbezpieczeństwem oraz możliwość uczestniczenia w specjalistycznych kursach i szkoleniach organizowanych w kraju i za granicą w certyfikowanych ośrodkach NATO.

Praca czy też służba w ramach CSIRT MON to przede wszystkim monitorowanie i obrona suwerenności Polski i jej interesów w ramach  czwartej domeny operacyjnej. To codzienna, bliska współpraca w wybitnym fachowcami z zakresu cyberbezpieczeństwa, pasjonatami swojego zawodu, która pozwala, z jednej strony, na naukę od najlepszych, zaś z drugiej, nabycie wyjątkowego, praktycznego doświadczenia z obszaru bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Codzienne obowiązki wymagają  realizacji zadań w licznych obszarach – od koordynacji działań na poziomie krajowym (np. wynikających z Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa), poprzez testy bezpieczeństwa, analizę i ocenę wpływu zagrożeń cybernetycznych, aż do przygotowywania raportów tematycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa całego resortu obrony narodowej w cyberprzestrzeni. Grono ekspertów CSIRT MON w NCBC aktywnie uczestniczy w ćwiczenia i szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także koordynuje szereg nowoczesnych, innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych.

Chętnych do podjęcia pracy w CSIRT MON zachęcamy do kontaktu telefonicznego poprzez infolinię rekrutacyjną NCBC pod numerem: 509 677 777 (czynna w dni robocze od godz. 8.00 do 20.00), a także mailowego (rekrutacja@cyber.mil.pl).  Zespół rekrutacyjny odpowiada na wszelkie pytania dotyczące możliwości rozwijania swojej kariery w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.